BODY LANGUAGE
Anne Stewart

“I like the whisper of hair/ under her armpit. It
suggests/ that she’s not one of those women/ who are
always trying to get rid/ of their smell.”Vicki
Feaver OI YOI YOI

 

Give me silky legs glistening in the sun,

bikini line and oxters done and no shame

for the dishonest shape-shifter I’ve become.


Give me orange and magnolia to bathe away

my scent – when it’s Woman-Ready-for-a-Man,

I’d just as soon my body said “Only if I say”.


And when I choose to go against the master plan

by coating earthworm lips with New Dawn rose

or copper pink, grape or cherry blossom balm,


it’s no more a disguise than wearing clothes.

Or would you have me naked? No deceitful lines

between my vulva and the twitching public nose?


Hirsute and unscented may be truth of a kind,

but there are worse things, when you feel exposed,

than silk and oranges, and roses, to hide behind.

 

 

Translations by


Gabriela Alamă

Alina Blănaru

Eveline Branişte

Silvia Bratu

Elena Cigăreanu

Carmen Loredana Fântână

Ruxandra Georgescu

Elena Gheorghe

Mihaela Ghita

Alina Iagăru

Svetlana Iuschevici

Nicoleta Mitrofan

Elena-Raluca Nebunoiu

Ioana Amalia Niţă

Gabriela Maria Onuţu

Corina Pascale

 

 

 

Gabriela Alamă


Anne Stewart - Limbajul trupului


Dă-mi picioare de mătase strălucind în soare,

linie de bikini şi axila făcute şi să nu-mi fie ruşine

pentru că înşelător, îmi schimb a mea înfăţişare


Dă-mi portocale şi magnolii pentru a-mi îndepărta

mirosul, ca şi “Femeia-Pregatită-Pentru-un-Bărbat”

eu aş fi astfel când corpul meu ar spune: „Doar dacă eu spun asta”

Şi când aleg să încalc marele plan

acoperind buze de rame cu trandafiri New Dawn

sau cu roz de cupru, cu al strugurilor şi cireşelor balsam


e o mască la fel ca şi a purta haine

Sau mă preferi goală? Fără linii înşelătoare

între vulva mea şi privirea celorlalţi, scrutătoare?


Neîngrijit şi fără parfum poate fi adevărul de orice fel,

dar există lucruri şi mai rele, când te simţi expus,

decât mătase, portocale şi trandafiri, după care să stai ascuns.
Alina Blănaru


Anne Stewart - Limbajul trupului


"Îmi place foşnetul părului ei/ de la subsuoară. El sugerează/
că ea nu este una dintre acele femei/ ce încearcă
mereu să scape/ de mirosul lor." Vicki Feaver OI YOI YOI


Dă-mi picioare catifelate ce strălucesc în soare,

axile şi inghinale epilate şi nicio pudoare

pentru schimbătoarea necinstita de formă care am devenit.


Dă-mi portocale şi magnolii ca să-mi spăl

parfumul meu - atunci când e timpul de Femeie-Pregatită-pentru-Bărbat,

ca s-o fac imediat ce corpul mi-ar zice "Ajunge doar s-o spun".


Şi atunci când aleg să mă împotrivesc planului divin

dându-mi buzele mârşave cu ruj trandafiriu

sau roz arămiu, cu balsam de struguri sau cireşe,


nu mă deghizez mai mult decât atunci când port haine.

Sau m-ai prefera goală? Nicio linie înşelătoare

între vulva şi strâmbătura din nas a celorlalţi?


Părosul şi nemirositorul pot fi adevărate pentru unii,

însă există lucruri mai rele, atunci când te simţi expus,

decât mătasea şi portocalele şi trandafirii, în spatele cărora să te ascunzi.

 


Eveline Braniște


Anne Stewart - Limbajul corpului

„Îmi place şoapta părului / de la subraţul ei.
Sugerează că nu este una dintre acele femei /
care încearcă mereu să scape /
de mirosul lor”. Vicki Feaver OI OY YOI

 

Dă-mi picioare mătăsoase care strălucesc în lumina soarelui,

o linie a bikinilor şi subraţe epilate şi lipsa de ruşine

pentru modul necinstit în care am ajuns să-mi schimb aspectul.


Dă-mi portocale şi magnolii în care să mă îmbăiez

pentru a scăpa de miros – atunci când e Ziua Femeii Pregătite pentru Bărbat,

ceea ce aş face de cum mi-ar spune trupul „Doar dacă zic eu”.


Şi când aleg să mă împotrivesc măreţului plan

acoperindu-mi buzele viermănoase cu roz Noul Răsărit

sau cu balsam roz-arămiu, struguriu sau cireşiu,


este o deghizare ca şi purtatul hainelor.

Sau mă preferi goală? Niciun fel de linii înşelătoare

între părţile mele intime şi nasurile întoarse de ceilalţi?


Păros şi urât mirositor poate fi un fel de adevăr,

dar sunt lucruri mai rele, atunci când te simţi expus,

fără a mai avea mătase şi portocale şi trandafiri după care să te ascunzi.


Silvia Bratu


Anne Stewart - Limbajul trupului


“Îmi place să ascult mişcarea părului/ la subsuoara ei.
Mă face să cred/ că nu e dintre acele femei/ care
încearcă mereu să scape/ de parfumul natural al pielii
lor.” Vicki Feaver


Dă-mi picioare mătăsoase în soare lucind,

epilări miraculoase şi nici pic de ruşine

pentru cameleonul necinstit ce-am devenit.


Dă-mi băi de portocale şi magnolii, la o parte să îmi dau

parfumul natural – când pregătită sunt pentr-un bărbat,

să spună trupul meu, aş prefera, “Doar dacă vreau”.


Iar când aleg să mă împotrivesc planului divin

acoperind paloarea buzelor cu un trandafiriu

balsam, roz-arămiu, violet sau cireşiu,


e deopotrivă prefăcătorie, precum e a purta veşminte.

Sau goală să mă vezi ai prefera? Fără înşelătoare linii

între a mea feminitate şi-a celorlalţi privire ne-cuminte?


Fără epilări, arome, adevărul mai aproape-ar fi,

dar sunt lucruri mai rele, când privit te vei şti,

decât să te ascunzi printre mătăsuri, portocale, note trandafirii.Elena Cigăreanu


Anne Stewart - Limbajul trupului


Dă-mi picioare de mătase strălucind în soare,

linie de bikini şi axila făcute şi să nu-mi fie ruşine

pentru că înşelător, îmi schimb a mea înfăţişare


Dă-mi portocale şi magnolii pentru a-mi îndepărta

mirosul, ca şi “Femeia-Pregatită-Pentru-un-Bărbat”

eu aş fi astfel de îndată ce corpul meu ar spune: „Doar dacă eu spun asta”

Şi când aleg să încalc marele plan

acoperind buzele subţiri cu trandafiri New Dawn

sau cu roz de cupru, cu al strugurilor şi cireşelor balsam


nu e mai mult decât o mască la fel ca şi a purta haine

Sau mă preferi goală? Fără linii înşelătoare

între vulva mea şi privirea celorlalţi, scrutătoare?


Neîngrijit şi fără parfum poate fi adevărul de orice fel,

dar există lucruri şi mai rele, când te simţi expus,

decât mătase, portocale şi trandafiri, după care să stai ascuns.

Carmen Loredana Fântână


Anne Stewart - Limbajul trupului


“Îmi plac şoaptele părului/ de la subsuoara ei. Acest fapt
sugerează/ că nu e una dintre acele femei/ care
încearcă permanent să scape/ De mirosul lor.” Vicki Feaver


Dă-mi picioare mătăsoase ce lucesc în soare,

piele fină inghinală şi la subsuoară şi fără să mă ruşinez

de fiinţă necinstită şi versatilă în care m-am transformat.


Dă-mi portocale şi magnolii să mă curăţ

de mirosu-mi – când vine vremea Femeii-Gata-pentru-un-Bărbat

aş face-o imediat ce trupul meu ar spune “Doar dacă spun eu”.


Şi când aleg să mă opun măreţului plan

acoperind buze de rame cu trandafiri Noii-Zile

sau roz-arămii, balsam de struguri sau din flori de cireş,


nu-i cu nimic mai mult o deghizare decât hainele.

Sau mă preferi goală? Fără contururi înşelătoare

între vulva mea şi simţul publicului dezaprobator?


Păros şi fără de miros poate fi un adevăr aparte,

dar sunt şi lucruri şi mai rele, atunci când te simţi dezgolit,

decât mătasea şi portocalele, şi trandafirii, care să te ascundă.

 


Ruxandra Georgescu


Anne Stewart - Limbajul corpului


Picioare mătăsoase, lucind în soare,

linie de bikini şi alte intervenţii fără ruşine

toate pentru un cameleon în dezonoare.

Portocale şi magnolii menite să-mi îndepărteze

parfumul-în starea de Femeie-Pregatită-pentru-un-Bărbat

aş prefera să-mi spună corpul când să înceteze.


Iar când aleg să mă împotrivesc aşteptărilor

Acoperind buzele-mi subţiri cu trandafiriul New Dawn

sau cu un cupru rozaceu, purpuriu sau cireşiul florilor,


nu mă deghizez mai mult decât atunci când mă îmbrac.

sau mă preferi dezbrăcată? Fără linii înşelătoare

între vulva şi agitaţia vreunui curios.


Hirsut şi inodor un adevăr poate fi

dar există şi lucruri mai rele, când te simţi expus,

decât mătăsuri şi portocale sau ascunzişuri trandafirii.Elena Gheorghe


Anne Stewart - Limbajul corpului


“Îmi place murmurul părului/ sub subraţul ei. Îmi dă
impresia/ că nu e una din acele femei/ care încearcă
mereu să scape/ de propriul miros”
Vicki Feaver OI YOI YOI


Vreau picioare mătăsoase, sclipind în soare,

linie pubiană şi axile epilate fără nicio ruşine

faţă de necinstita mea transformare.


Vreau parfum de portocală şi magnolie ca să scap

de mirosul meu – când o Tânără-Devine-Femeie,

prefer “Doar dacă-mi place” să spună al meu trup.


Iar când aleg să mă împotrivesc măreţului plan

acoperindu-mi buzele uscate cu roşu intens

sau roz metalizat, de struguri sau cireş balsam,


dacă port haine, deghizarea e la fel de mare.

Sau poate mă vreţi dezbrăcată? Să nu fie înşelată

feminitatea mea şi a celorlalţi mirare?


Unele adevăruri sunt hirsute şi inodore

dar, când te simţi expus, sunt lucruri mult mai rele

ca să te-ascundă, nu mătase, trandafiri şi portocale.
Mihaela Ghiță


Anne Stewart - Miros


“Îmi place şoaptă părului/de la subsuoara ei.
Indică/ faptul că nu e una dintre femeile acelea/
care încearcă tot timpul să scape/ de mirosul lor natural.
Vicki Feaver OY YOI YOI


Dă-mi picioare mătăsoase sclipind în soare,

epilare inghinală şi axială şi nicio ruşine

pentru transmorfa necinstită care am devenit.


Dă-mi portocală şi magnolie să îmi spăl

mirosul - când este “Femeie-aşteptând-bărbat”

Aş prefera mai degrabă că trupul să spună “Numai dacă zic eu”.


Şi când aleg să contravin planului general

îmbrăcându-mi buzele pământii cu vioriu “Zori proaspeţi”

sau cu arămiu, cu balsam de floare de cireş,


Nu e o deghizare mai bună decât a purta haine

Sau ai prefera să umblu despuiată? Să nu fie nicio linie înşelătoare

între vulva mea şi nasul public care se strâmbă?


Hirsuta şi fără de miros ar putea fi un adevăr,

dar sunt lucruri mai rele după care să te ascunzi, când te simţi expusă,

decât mătasea şi portocalele, şi trandafirii.Alina Iagaru


Anne Stewart - Limbajul trupului


Dă-mi picioare fine lucind în soare,

Conturul bikinilor şi al braţelor şi nicio ruşine

Pentru şmecherul necinstit ce am devenit.


Dă-mi portocale şi magnolii ca să-mi spăl

Mirosul – când este Femeia-Gata-pentru-un-Bărbat,

Trupul îmi spune “Numai dacă spun eu”.


Şi când vreau să fiu împotriva planului măreţ

Acoperind buzele de viermi cu roşu New Dawn

Sau roz că de cupru, balsam de struguri sau cireşe


E o deghizare la fel ca cea a hainelor.

Sau mă preferaţi goală? Fără nicio linie înşelătoare

Între vulva şi nasul public convulsiv?


Păros şi fără de miros poate fi adevărul

Dar, când te simţi expus, sunt lucruri mai rele

decât mătasea, portocalele şi trandafirii în spatele cărora să te ascunzi.Svetlana Iuschevici


Anne Stewart - Limbajul trupului


“Îmi place foşnetul de păr al subraţului ei. Îmi spune
că nu este o femeie din acelea care încearcă mereu să
scape de propriul miros. ‘ Vicki Feaver


Dă-mi picioare catifelate scânteind în soare,

Făcută inghinal şi subraţ şi fără ruşine

Faţă de acest cameleon trişor care am devenit.


Dă-mi portocală şi magnolie ca să mă spăl

De propriul miros – când e vorba de Femeie-Gata-de-un-Bărbat,

Asta aş face de-ndată ce corpul mi-ar spune: ‘Doar dacă spun eu’.


Iar când aleg să mă opun acestui plan măreţ

acoperind buze de râma cu ruj trandafiriu

sau roz-cupru, strugure sau cireşiu,


e încă o deghizare precum purtatul hainelor.

Sau m-ai prefera dezbrăcată? Fără linii înşelătoare

între vulvă şi societatea care strâmbă din nas?Chiar dacă un adevăr poate fi nepieptănat şi neparfumat,

există şi lucruri mai rele, când te simţi descoperit,

- decât mătase şi portocale, şi trandafiri - după care să te ascunzi.

Nicoleta Mitrofan


Anne Stewart - Limbajul Trupului


Dă-mi picioare de mătase care sclipesc în soare

Linia bikinilor şi subraţul râse şi niciun pic de ruşine

Pentru forma înşelătoare ce face un fals din mineDă-mi portocale şi magnolii să-mi ascund

Mirosul specific-când este Femeia Gata pentru un Bărbat,

Şi corpul să îmi răspundă de îndată „Doar dacă spun”


Şi când aleg să mă opun planului măreţ

Aranjând buzele viermilor cu roşu de New Dawn

Sau roz de cupru, balsam de struguri sau de flori de cireşe,


Nu e o deghizare mai mare decât a purta îmbrăcăminte

Sau m-aţi prefera dezbrăcată? Fără linii înşelătoare

Între vulva şi nasul în convulsie?Păros şi fără de miros poate fi adevărul,

Dar sunt şi lucruri mai rele decât mătasea, portocalele şi trandafirii

în spatele cărora să te ascunzi, când te simţi expusăRaluca Nebunoiu


Anne Stewart - Limbajul trupului


“Îmi place şoapta părului/la subsuoara ei. Sugerează/
că nu e una dintre femeile/care încearcă mereu să scape
de propriul miros.” Vicky Feaver OI YOI YOI


Dă-mi picioare mătăsoase ce strălucesc în soare,

linia bikinilor şi subţioare netede şi nici pic de ruşine

pentru necinstea cu care mi-am schimbat forma.


Dă-mi portocală şi magnolie să îndepărtez

mirosul meu—când sunt Femeie-gata-pentru-un-bărbat,

aş prefera ca al meu corp să spună „doar dacă spun eu”.


Şi când aleg să mă împotrivesc naturii

acoperind buzele umede cu ruj roz

sau balsam roz-arămiu, mov sau floare-de-cireş,


e la fel de mult o deghizare ca şi hainele pe care le port.

Sau m-ai prefera goală? Fără straturi înşelătoare

între vulva mea şi nasul public fremătând?


Hirsută şi nearomată—poate că este un fel de adevăr,

dar există şi lucruri mai rele după care să te ascunzi

când te simţi privit decât mătasea şi portocalele şi trandafirii.Ioana Amalia Niță


Anne Stewart - Limbajul trupului

 

“Îmi place sunetul părului/ de la axila ei. Arată/
că nu este ca femeile/ care încearcă neîncetat
să scape/ de mirosul lor”

 

Vreau picioare mătăsoase strălucind în soare

bikini şi axile curate şi lipsa de ruşine

căci am devenit o necinstită cu fire schimbătoare.Vreau portocale şi magnolii să-mi spăl mirosul

- când e vremea femeii pregătite pentru bărbat,

de-ndată ce trupul meu ar spune “Numai de dau tonul”Şi când decid să fiu împotriva supremului plan

acoperindu-mi buzele cu roşul răsăritului

cu roz, ciclam sau cireşiu balsameste aidoma cu purtatul hainelor.

Sau mă preferi goală? Fără linii înşelătoare

între vulva mea şi dezacordul oamenilor?Păros şi inodor poate fi un astfel de adevăr

Dar sunt lucruri mai rele, când te simţi expus,

Decât mătasea, portocalele şi trandafirii ce trebuie s-ascunzi.
Gabriela Maria Onuțu


Anne Stewart - Limbajul trupului


Îmi place şoapta părului la subsuoara ei. Dă impresia /
că nu e una din acele femei/ care încearcă mereu
să scape de mirosul lor.” . Vicki Feaver OI YOI YOI

 

Dă-mi picioare mătăsoase licărind în soare,

Un rând de bikini şi subsuori şi nici o ruşine

Pentru necinstea travestirii mele.

 

Dă-mi portocale şi magnolii să-mi spele mirosul

Ca atunci când e femeia gata pentru un bărbat,

Voi fi de îndată ce trupu-mi va spune “Doar de-ar fi să spun”.

 

Şi când aleg să mă opun planului divin,

Îmbrăcându-mi buzele viermilor cu roza Noului Răsărit,

Sau cu roz de cupru, balsam de struguri şi cireşi în floare,

 

Nu e o deghizare mai bună decât aceea de a fi îmbrăcat.

Sau m-ai fi preferat goală? Fără linii înşelătoare

Între vulva mea şi crispatul nas al publicului?

 

Hirsut şi neparfumat poate fi adevărul

Dar există lucruri mai rele, când te simţi expus,

Decât mătase, portocale şi roze-ndărătul cărora să te ascunzi.

 


Corina Pascale


Anne Stewart - Limbajul trupului


Dă-mi picioare fine, ce sclipesc în soare,

epilări şi nici pic de ruşine

pentru transformările necinsite .


Dă-mi portocala şi magnolia să-mi spăl,

parfumul natural, când pregătită sunt pentr-un bărbat

iar trupul meu să spună “ Doar dacă vreau”


E mai mult o deghizare să porţi haine

sau ai dori goală să mă vezi? Fără linii înşelătoare

între feminitatea mea şi privirea lor dispreţuitoare.


Fără epilări şi miresme ar fi adevărul

dar sunt lucruri mai rele, când te simţi expus

decât să te ascunzi printre mătăsuri, portocale şi trandafiri.