BREASTS
Anne Stewart

One day, when my breasts were still thinking about it,

and I woke my older sister in the morning,

I asked her but where do you put them at night?

She told me — Don’t worry. They sort themselves out.

I imagined them ducking her upper arms as she tossed and turned

and, when she rolled over, levering themselves out from under her sides.

Soon, I was carrying mine behind a shield, I thought, of folded arms,

turning their whispers into a shout.


What exciting lives they’ve led!

Hers have four children between them. Her twin

has four daughters and they have six children between them.

So many breasts and kisses! Such kisses.

All the love, and the years flown and I still don’t know—

How they keep safe? Where they go?

Translations by

 

Gabriela Alama

Alina Blănaru

Eveline Braniște

Silvia Bratu

Elena Cigăreanu

Carmen-Loredana Fântână

Ruxandra Georgescu

Elena Gheorghe

Mihaela Ghiță

Raluca Gorun

Alina Iagăru

Ioana Ioniță

Svetlana Iuschevici

Laura Litescu

Nicoleta Mitrofan

Elena-Raluca Nebunoiu

Ioana Amalia Niță

Gabriela-Maria Onuțu

Lavinia Paliță

Corina Pascale

 

 

 

Gabriela Alama

 

Anne Stewart

 

Sânii

 

Într-o zi, pe când sânii mei nu se hotărâseră încă,

am trezit-o pe sora mea mai mare dimineaţa

şi am întrebat-o: "Dar unde îi ţii noaptea?”
Mi-a spus: ”Nicio grijă, se descurcă singuri.”

Mi-i imaginam ferindu-se de braţele ei când se răsucea în pat,

şi, când se întorcea pe partea cealaltă, ieşind de sub coastele ei.

În curând, îi purtam pe ai mei în spatele unui scut, credeam, de braţe îndoite,

 

prefăcând şoaptele lor în ţipăt.

 

Ce vieţi interesante au avut!

Ai ei au patru copii între ei. Sora ei geamănă

are patru fiice şi ei au şase copii între ei.

Atâţia sâni şi săruturi. Aşa săruturi.

Toată iubirea, toţi anii care au zburat şi eu tot nu am aflat...

Cum se apără? Unde se duc?

 

 

 

Alina Blănaru

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, pe când sânii mei încă se mai gândeau la asta,

şi mi-am trezit sora mai mare de dimineaţă,

am întrebat-o dar unde îi pui noaptea?

Mi-a răspuns - Nu-ţi face griji. Îşi găsesc singuri locul.

I-am imaginat scufundându-se sub braţele ei în timp ce se foia şi se întorcea

şi, atunci când se reîntorcea, ridicându-se de sub ea.

Curând, îi purtam pe ai mei sub un scut, credeam eu, de braţe încrucişate,

transformând şoaptele lor într-un strigăt.

 

Ce vieţi captivante au avut!

Ai ei au patru copii între ei. Geamăna ei

are patru fiice şi ele au şase copii în total.

Atât de mulţi sâni şi săruturi! Asemenea săruturi.

Toată dragostea şi toţi anii scurşi şi eu tot nu ştiu -

Cum se păstrează intacţi? Unde se duc?

 

 

 

 

Eveline Braniște

 

Anne Stewart

 

Sânii

 

Într-o zi, când sânii mei încă se mai gândeau la asta,

şi mi-am trezit sora mai mare dimineaţa,

am întrebat-o dar unde îi aşezi noaptea?

Ea mi-a zis – Nu-ţi face griji. Se descurcă singuri.

Mi-i imaginam cum se ascundeau sub braţele ei, iar ea se zvârcolea şi se răsucea

şi, când se întorcea, se ridicau de sub ea.

Curând credeam că îi port pe ai mei sub un scut de braţe îndoite,

transformându-le şoaptele într-un strigăt.

 

Ce vieţi palpitante duceau!

Ai ei au patru copii între ei. Geamăna ei

are patru fete şi ei au şase copii între ei.

Atâţia sâni şi săruturi! Ce săruturi.

Toată iubirea şi anii ce s-au scurs şi eu tot nu ştiu –

Cum de stau în siguranţă? Unde se duc?

 

 

 

 

Silvia Bratu

 

Anne Stewart

Sâni

 

Într-o zi, pe când sânii mi-erau doar o promisiune a ceea ce aveau să fie,

mi-am trezit sora mai mare, dis-de-dimineaţă,

şi am întrebat-o bine, dar ce se-ntâmplă cu ei noaptea?

Mi-a spus — Nu te nelinişti. Îşi poartă ei singuri de grijă.

Mi-i imaginam împungându-i braţele când se foia în pat

iar când se întorcea, apărând de sub ea într-o parte şi-n alta.

Curând, îi purtam pe-ai mei la adăpostul, gândeam, al braţelor încrucişate,

schimbându-le şoaptă în strigăt.

 

Ce vieţi tulburătoare au avut!

Ai ei au purtat patru copii. A ei geamănă

are patru fiice care şi ele au purtat şase copii.

Ce de sâni şi ce de săruturi! Şi încă ce săruturi.

Cu toată dragostea şi anii ce-au trecut, tot nu-s mai înţeleaptă—

Cum de-şi poartă de grijă? Şi încotro se-ndreaptă?

 

 

 

 

Elena Cigăreanu

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, pe când sânii mei nu se hotărâseră încă,

am trezit-o pe sora mea mai mare dimineaţa

şi am întrebat-o: „Dar unde îi pui tu noaptea?”
Mi-a spus: „Nicio grijă, se descurcă ei.”

Mi-i imaginam ferindu-se de braţele ei când se răsucea în pat,

şi, când se întorcea pe partea cealaltă, ieşind pe sub coastele ei.

În curând, îi purtam pe ai mei în spatele unui scut, credeam, de braţe îndoite,

prefăcând şoaptele lor în ţipăt.

 

Ce vieţi interesante au avut!

Ai ei au patru copii. Sora ei geamănă

are patru fiice şi ei au şase copii între ei.

Atâţia sâni şi săruturi. Ce mai săruturi.

Toată iubirea, toţi anii care au zburat şi eu tot nu am aflat...

Cum se apără? Unde se duc?

 

 

 

 

Carmen Loredana Fântână

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când ai mei sâni încă stăteau în cumpănă,

şi am trezit-o pe sora mea mai mare în zorii zilei,

am întrebat-o dar unde îi pui noaptrea?

Ea mi-a răspuns – Nu-ţi fă griji. Îşi găsesc ei locul.

şi, când se rostogolea de pe o parte pe alta, propulsându-i de sub părţile sale.

Curând, aveam să-i port pe ai mei în spatele unui scut, aşa credeam, de braţe încrucişate,

transformând şoaptele lor în ţipăt.

 

Ce vieţi palpitante au dus!

Ai ei au patru copii la activ. Gemăna ei

are patru fete şi ele au şase copii la rândul lor.

Atâţia sâni şi sărutări! Ce mai sărutări.

Toată dragostea, şi anii ce au trecut şi tot nu ştiu –

Cum se menţin în siguranţă? Unde se duc?

 

 

 

 

Ruxandra Georgescu

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, pe când sânii mei încă erau încă indecişi,

mi-am trezit sora mai mare dimineaţa

şi am întrebat-o: „dar unde îi aşezi noaptea?”

şi ea mi-a spus „- Nu-ţi face griji, se aranjează singuri”.

Aşa că mi i-am imaginat strecurându-se pe sub braţele ei pe când ea se agită

Iar când se întorcea, îi vedeam nivelându-se din laterale.

În curând am ajuns să-i port pe ai mei după un scut de braţe încrucişate, credeam eu,

Pe când şoaptele lor se prefăceau în urlete.

Ce vieţi palpitante au dus!

Ai ei au patru copii împreună. Geamănul ei

Are patru fiice şi împreună au şase copii.

Câţi sâni şi câte sărutări! Cu toate sărutările,

Toată iubirea şi anii ce s-au scurs, încă nu ştiu-

Cum se ţin la adăpost? Şi unde se duc?

 

 

 

Elena Gheorghe

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când sânii mei încă se gândeau la asta,

şi am trezit-o pe sora mea mai mare de dimineaţă,

am întrebat-o dar unde-i pui noaptea?

Mi-a spus – Nu-ţi face griji. Se descurca singuri.

Mi i-am imaginat ferindu-se de antebraţele ei în vreme ce ea nu-şi găsea locul

şi când se întorcea, ivindu-se de sub coastele sale.

Curând, îi purtam pe ai mei în spatele unui scut, credeam, de braţe încrucişate,

Preschimbându-le şoaptele într-un strigăt.

 

Ce vieţi nemaipomenite au trăit!

Ai ei au patru copii între ei. Geamănul ei

are patru fiice şi ele au şase copii între ele.

Atât de mulţi sâni şi săruturi! Asemenea săruturi.

Toată dragostea şi anii scurşi şi eu încă nu ştiu –

Cum rămân în siguranţă? Unde se duc?

 

 

 

 

 

Mihaela Ghiță

 

Anne Stewart

 

Sâni


Într-o zi, când sânii mei se mai gândeau încă,
iar eu am trezit-o pe sora mea mai mare într-o dimineaţă,
şi am întrebat-o, dar noaptea unde-i ţii?
Ea a răspuns — Nu-ţi face griji. Se-aşează ei.
Mi-i imaginam ferindu-i braţele când se mişcă prin somn
şi, când se întorcea, adunându-se la un loc de sub ea.
Iar eu i-am purtat pe ai mei sub un scut, îmi spuneam, de braţe-ncrucişate
care le transformau şoaptele în strigăte.


Ce existenţe interesante au avut!
Ai ei poartă patru copii între ei. Sora geamănă
are patru fiice, iar ele au şase copii între ei.
Atâţia sâni şi atâtea săruturi! Şi ce mai săruturi.
Toată dragostea şi toţi anii au zburat— şi tot nu ştiu
Cum pot fi păstraţi în siguranţă? Unde se duc?

 

 

 

 

Raluca Gorun

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când sânii mei încă se mai gândeau la asta,

şi am trezit-o de dimineaţă pe sora mea mai mare,

am întrebat-o dar unde îi pui noaptea?

Mi-a spus – Nu-ţi face griji. Se aşează ei singuri.

Îmi imaginam cum se ascund după mâini în timp ce se legăna şi se întorcea

şi, când s-a rostogolit, ieşind pe lateral de sub ea.

Curând, îi purtam pe ai mei în spatele unui scut format de braţele încrucişate, credeam,

transformând şoaptele lor într-un strigăt.

 

 

Ce viaţă emoţionantă au avut!

Ai ei au crescut patru copii. Geamănul lui

are patru fiice iar ei au şase copii de crescut,

Atât de mulţi sâni şi sărutări! Ce sărutări.

Toată dragostea, şi anii ce au zburat şi tot nu ştiu –

Cum se menţin în siguranţă? Unde se duc?

 

 

 

 

Alina Iagăru

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când sânii mei încă se gândeau la asta

Şi eu mi-am trezit sora mai mare dimineaţa,

Am întrebat-o dar unde îi pui noaptea?

Mi-a spus: Nu-ţi face griji! Se descurcă ei!

Mi-i imaginam la subraţul ei, pe când ea se agită şi se întorcea

Şi când se răsucea, săltându-se de sub ea.

În curând, îi duceam pe ai mei în spatele unei apărători, m-am gândit la braţe încolăcite

Schimbându-şi şoaptele într-un ţipăt.

 

Ce vieţi captivante au avut!

Ai ei au patru copii între ei. Geamănul ei

Are patru fiice, iar ei au patru copii între ei.

Atât de mulţi sâni şi săruturi! Asemenea săruturi!

Toată dragostea şi anii au zburat şi eu încă nu ştiu

Cum rămân teferi? Unde se duc?

 

 

 

 

Ioana Ioniță

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

O dată, când sânii-mi reflectau încă la aceasta,

mi-am trezit sora mai mare într-o dimineaţă

şi am întrebat-o: „Unde îi aşezi noaptea?”

Mi-a răspuns: „Nu te teme. Se descurcă ei.

Mi-i imaginam ferindu-i antebraţele când se zvârcolea şi se răsucea

şi, când se împiedica, cum se dădeau la o parte de sub ea.

Curând îi purtam pe-ai mei sub un scut, gândeam eu, de braţe-ncrucişate,

preschimbându-şi şoaptele în ţipăt.

 

Ce vieţi palpitante au dus!

Ai ei au patru copii între ei. Sora ei geamănă

are patru fiice şi şi ele au şase copii între ei.

Atâţia sâni şi sărutări! Şi ce sărutări...

Toată iubirea şi anii scurşi şi tot nu ştiu:

cum se apără? Unde se duc?

 

 

 

 

Svetlana Iuschevici

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când sânii mei încă se mai gândeau la asta,

Şi mi-am trezit sora mai mare dimineaţa,

Am întrebat-o dar unde îi aşezi noaptea?

Ea mi-a spus – Nu-ţi face griji. Ei îşi dau singuri seama.

Mi-i imaginam ferindu-i-se de braţe, când ea se tot foia

Iar când se aşeza pe burtă, cum ar ieşi prin lateral de sub ea.

Curând, eu mi-i purtam în spatele unui scut, credeam eu, de braţe-ncrucişate,

preschimbându-le-n ţipete din şoapte.

 

Ce viaţă palpitantă au avut!

Ai ei au avut patru copii. Perechea ei

are patru fiice şi ei au şase copii între ei.

 

Atâţia sâni şi-atâtea sărutări! Ce sărutări.

Cu toată dragostea, anii care au zburat iar eu încă nu ştiu-

Cum să-i ţii în siguranţă? Unde se duc?

 

 

 

 

Laura Litescu

 

Anne Stewart

 

Sânii

 

Într-o zi, pe când sânii mei încă erau gânditori,

Am trezit-o pe sora mea mai mare,

Şi am întrebat-o “Unde îi ţii noaptea?”

Mi-a răspuns “Nu-ţi face griji. Se descurcă ei singuri.”

Mi-i închipuiam că se ascundeau sub braţele ei până ce îşi găsea locul în pat

iar când se întorcea pe o parte,

aceştia ieşeau de sub ea.

În curând s-au ivit şi ai mei şi credeam că-i protejam cu un scut alcătuit din braţe încrucişate,

ale căror şoapte se transformau în strigăt.

 

Ce viaţă palpitantă au avut!

Sânii ei au hrănit patru copii. Sora ei geamănă

are patru fiice care au şase copiii.

Atâţia sâni, atâtea sărutări!

Multe sărutări.

Câtă dragoste şi ani s-au scurs, iar eu încă nu ştiu-

Cum de rămân în siguranţă?

Unde se ascund?

 

 

 

 

Nicoleta Mitrofan

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când sânii mei încă se gândeau la asta

Şi eu mi-am trezit sora mai mare dimineaţa

Să o întreb: Dar unde îi pui noaptea?

Ia îmi zise: „Nu-ţi face griji! „Se descurcă ei!”.

Mi-i imaginam afundându-se la subraţul ei, pe când ea se agita şi se întorcea

Şi când se răsucea, săltându-se sub ea.

Curând, îi purtam pe ai mei în spatele unui scut pe care-l credeam format din braţele încolăcite

Transformându-şi şoaptele în strigăt.

 

Ce vieţi active au avut!

Ai ei au avut patru copii între ei. Geamănul ei

Are patru fiice şi ei au şase copii între ei.

Atât de mulţi sâni şi săruturi! Asemenea săruturi.

Toată dragostea şi anii se scurseră şi eu încă nu ştiu

Cum rămân ei în siguranţă ? Unde se duc?

 

 

 

 

Elena-Raluca Nebunoiu

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când sânii mei încă nu se hotărâseră,

mi-am trezit sora mai mare într-o dimineaţă

şi am întrebat-o dar ce faci cu ei noaptea?

Mi-a spus—Nu te îngrijora. Se descurcă ei singuri.

Mi-i imaginam ascunzându-i-se sub braţe când ea se tot sucea şi răsucea în pat

apoi, când se rostogolea pe o parte, strecurându-se afară de sub ea.

Curând îi purtam pe ai mei sub un scut, credeam eu, de braţe încrucişate,

transformându-le şoaptă în ţipăt.

 

 

Ce vieţi fascinante au dus!

Ai ei au cu totul patru copii. Geamăna ei

are patru fiice şi ele au cu totul şase copii.

Atâţia sâni şi atâtea săruturi! Asemenea săruturi.

Toată dragostea şi toţi anii care au zburat şi eu tot nu ştiu—

Cum se feresc ei? Unde se duc?

 

 

 

 

Ioana Amalia Niță

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Odată, când sânii mei încă se mai gândeau la asta,

şi când am trezit-o pe sora mea mai mare de dimineaţă,

Am întrebat-o unde îi pui noaptea?

Ea-mi spuse – Nu-ţi face griji. Au singuri grijă de ei.

Mi-i imaginam ascunzându-se la sub braţul ei când se zvârcolea în pat

iar când se întorcea cu faţa în sus, arătându-se din laterale.

Curând, îi purtam pe ai mei sub un scut, credeam, de braţe încrucişate,

transformându-le şoaptele în ţipete.

 

Ce viaţă emoţionantă au avut!

Ai ei au hrănit patru copii. Sora ei geamănă

are patru fiice şi ele au şase copii în total.

Atât de mulţi sâni şi săruturi! Şi ce săruturi.

Atât de multă dragoste, iar anii au trecut, şi eu tot nu ştiu –

Cum de sunt în siguranţă? Unde se duc?

 

 

 

 

Gabriela Maria Onuțu

 

Anne Stewart

 

Sâni

Într-o zi, când sânii mei încă se gândeau la aceasta,

Şi mi-am trezit dimineaţa sora mai mare,

Am întrebat-o Dar unde-i pui peste noapte?

Ea mi-a spus - Nu-ţi face tu griji, se-ngrijesc ei de asta.

Mi i-am imaginat cufundându-se-n braţele ei în timp ce se sucea în pat

Şi, ridicându-se eliberaţi afară de sub coaste când se-ntorcea pe-o parte,

Curând, îi purtam şi eu pe-ai mei, ’napoia unui scut de braţe-mpreunate,

Transformând într-un strigăt ale lor şoapte.

Ce vieţi palpitante le-a fost dat să trăiască!

Ai ei au patru copii între ei. Sora ei geamănǎ

Are patru fiice şi ele au şase copii între-ai lor.

Atâţia sâni şi atâtea sărutǎri! Ce sărutǎri!

Toată iubirea, şi anii ce-au zburat, şi încă nu ştiu

Cum se păstrează-n siguranţă? Unde pleacǎ?

 

 

 

 

Lavinia Paliță

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi pe când sânii mei încă se gândeau la asta,

Iar eu am trezit-o pe sora mea mai mare dimineaţa,

Am întrebat-o: Dar unde-i pui noaptea?

mi-a spus – Stai liniştită. Se descurcă şi singuri.

mi-i imaginam cufundaţi sub braţe în timp ce se zvârcolea în pat

şi când se rostogolea, forţându-se să iasă de sub ea.

În curând aveam să îi pun pe ai mei după un scut

Din braţe încrucişate, transformându-le şoapta în ţipete.

Ce viaţă interesantă au dus!

Ai ei au crescut patru copii. Geamănă ei are patru fiice şi ele au

Crescut şase copii.

Atâţia sâni şi săruturi! ce mai săruturi.

Dragostea şi anii au trecut şi tot nu ştiu –

Cum s-au păstrat? Unde se duc?

 

 

 

 

Corina Pascale

 

Anne Stewart

 

Sâni

 

Într-o zi, când sânii mei încă mai ezitau să apară,
am trezit-o de dimineaţă pe sora mea mai mare,
şi am întrebat-o totuşi unde îi pui tu noaptea?
Mi-a spus: Nu-ţi face griji. Se descurcă ei.
Mi i-am imaginat ascuzându-se sub braţele ei când se foia
şi când se răsucea, ridicându-se singuri de sub ea.
Curând, îi purtam pe ai mei, gândeam, sub un scut de braţe,
transformând şoaptele lor într-un strigăt.
Ce viaţă minunată au dus !
Ai ei au deja patru copii. Geamăna ei
are patru fiice şi au şase copii, la pieptul lor
Atâţia sâni, atâtea săruturi ! Asemenea săruturi.
Toată dragostea şi toţi aceşti ani s-au scurs şi încă nu ştiu-
Cum se păstrează în siguranţă? Unde se duc?