AND THE BOAT UPON THE WATER
Anne Stewart

Why do you come to me in dreams, Katerina?
In dreams of your mother dying?


Why do my sisters bustle so, with kitchen things,
so absently, forgetful of their children?


What has been lost, Katerina,
that brings such people back to me?


I sense a coming dark, my love,
as though a dark friend comes for me.


Sleep may come and dreams may come
and their reasons come no clearer.


Yet why do I hear, in those busy dreams,
the slip of a boat to water?


At home, the salmon claw, Katerina,
claw upstream, through day and night.


Come to me here and now, Katerina,
in the fireflies’ dying light.

Translations by


Gabriela Alamă

Alina Blănaru

Eveline Branişte

Silvia Bratu

Elena Cigăreanu

Carmen Loredana Fântână

Ruxandra Georgescu

Elena Gheorghe

Raluca Gorun

Alina Iagăru

Ioana Ioniţă

Svetlana Iuschevici

Nicoleta Mitrofan

Elena-Raluca Nebunoiu

Ioana Amalia Niţă

Gabriela Maria Onuţu

Lavinia Paliță

Corina Pascale

 

 

 

Gabriela Alama

Anne Stewart - Barca pe râu


De ce îmi apari în vise, Katerina?

În visele cu mama ta murind?

De ce surorile mele se agită atât, cu treaba în bucătărie,

atât de absente, uitând de copiii lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

încât acum se întorc aceşti oameni la mine?

Simt venind întunericul, dragostea mea,

ca şi cum un prieten sumbru ar veni să mă vadă.


De-ar veni somnul, şi visele,

iar motivele lor să nu fie mai clare.


Şi totuşi de ce aud, în visele acelea tulburi,

alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, gheară de somon, Katerina,

urcă înspre râu, zi şi noapte.


Vino la mine aici şi acum, Katerina,

în lumina licuriciului care se pierde în moarte.Alina Blanaru

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce-mi apari în vise, Katerina?

În visele în care mama ta moare?


De ce surorile mele se agită, cu lucrurile din bucătărie,

atât de distrate, şi sunt indiferente faţă de copiii lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

de-mi aduce astfel de oameni înapoi?


Simt cum mă cuprinde întunericul, iubita mea,

ca şi cum un prieten întunecat ar veni după mine.


Somnul poate că va veni şi visele poate că vor veni

şi motivele lor tot nu le desluşesc.


Însă de ce aud, în acele vise grele,

alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, gheara somonului, Katerina,

Gheara somonului se caţără-n amonte, şi ziua şi noaptea.


Vino la mine aici şi acum, Katerina,

în lumina estompată a licuricilor.

 


Eveline Braniste

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce mă vizitezi în vise, Katerina?

În visele cu mama ta murind?


De ce surorile mele se agită prin bucătărie,

atât de absente, uitând de copiii lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

ce readuce astfel de oameni la mine?


Simt apropierea întunericului, iubito,

de parcă m-ar vizita un prieten întunecat.


De-ar veni somnul, de-ar veni şi visele

căci motivele lor sunt tot neclare.


Totuşi, de ce aud în acele vise agitate

cum o barcă alunecă pe apă?


Acasă, somonii se căţăra, Katerina,

se caţără în amonte zi şi noapte.


Vino la mine aici şi acum, Katerina,

în lumina licuriciului care se stinge.

 


Silvia Bratu

Anne Stewart - Barca pe apă


De ce-mi apari în vise, Katerina?

În vise despre moartea mamei tale?


De ce se-agită surorile mele în bucătărie,

atât de absente şi neatente la copii?


Ce s-a pierdut, Katerina,

că astfel de oameni îmi revin în amintire?


Simt întunericul ce coboară, iubirea mea,

ca şi cum un prieten tainic ar veni să mă ia.


Somnul vine şi visele, asemenea,

dar motivele lor nu sunt deloc mai limpezi.


Şi totuşi de ce aud, în acele vise grele,

lunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, somonul, Katerina,

se strecoară cu greutate în susul apei, fie noapte sau zi senină.


Vino aici şi acum, Katerina,

în a licuricilor stinsă lumină.Elena Cigareanu

Anne Stewart - Barca pe râu


De ce îmi apari în vise, Katerina?

În visele cu mama ta murind?

De ce surorile mele se agită atât, cu treaba în bucătărie,

atât de absente, uitând de copiii lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

încât acum se întorc aceşti oameni la mine?

Simt venind întunericul, dragostea mea,

ca şi cum un prieten sumbru ar veni să mă vadă.


De-ar veni somnul, şi visele,

iar motivele lor să nu fie mai clare.


Şi totuşi de ce aud, în visele acelea tulburi,

alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, gheară de somon, Katerina,

urcă înspre râu, zi şi noapte.


Vino la mine aici şi acum, Katerina,

în lumina licuriciului care se pierde în moarte.Carmen Loredana Fantana

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce îmi apari în vise, Katerina?

În vise în care a ta mamă moare?


De ce se agită ale mele surori, în bucătărie,

aşa absente, neglijând ai lor copii?

Ce s-a pierdut, Katerina,

De-mi dai aşa oameni înapoi?

Simt negura ce se pogoară, iubirea mea,

ca un amic întunecat ce vine după mine.


De-ar veni şi somn şi vise

şi al lor sens ce tot nu-mi vine în minte.


Totuşi de ce simt, în acele vise grele

lăsarea unei bărci la apă?


Acasă, lupta somnului, Katerina,

lupta contra curentului, prin zi şi noapte.


Vino la mine aici şi acum, Katerina,

lumina licuricilor se stinge că în moarte.

 


Ruxandra Georgescu

Anne Stewart - Barca de pe apă


De ce îmi apari în vise, Katerina?

În vise despre moartea mamei tale ?


De ce se agită atât surorile mele, prin bucătărie,

atât de distrate, uitând de copiii lor ?


Ce s-a pierdut, Katerina,

De ajung astfel de oameni înapoi la mine?


Simt apropierea unei umbre, dragostea mea,

ca şi când un prieten sumbru vine să mă ia.


Chiar de vin somnul şi visele,

motivele lor nu-mi devin mai clare.


Şi totuşi de ce aud, în acele vise zbuciumate,

alunecarea unei bărci pe apă ?


Acasă, somonii se strecoară, Katerina,

se strecoară în susul apei, fie zi sau noapte.


Vino la mine, Katerina, aici, acum,

în lumină pâlpâitoare a licuricilor.

 


Elena Gheorghe

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce îmi apari în vise, Katerina?

În vise cu mama ta care moare?


De ce se-agită atât ale mele surori, cu lucrurile din bucătărie,

absente, uitând de copiii lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

de-i aduce pe astfel de oameni înapoi la mine?


Presimt că vine un întuneric, iubirea mea,

de parcă un prieten întunecat ar veni după mine.


Somnul vine şi visele vin

şi motivele lor nu devin mai clare.


Şi totuşi, de ce aud, în acele vise ocupate,

alunecarea unei bărci spre apă?


Acasă, somonii se zbat, Katerina,

se zbat în susul râului, zi şi noapte.


Vino la mine aici şi acum, Katerina,

în lumina palidă a licuricilor.

 


Raluca Gorun

Anne Stewart - Şi Vasul de pe ApăDe ce îmi apari în vise, Katerina?

În vise în care mama ta moare?


De ce surorile mele se agită aşa, cu probleme casnice,

atât de absente, dând uitare copiiilor lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

de-mi aduce astfel de oameni înapoi la mine?


Simt că se apropie bezna, dragostea mea,

ca şi cum un prieten sumbru vine la mine.


De-ar veni somnul, de-ar veni visul

cu motivele lor neclare.


Totuşi de ce aud în visele acelea tulburi,

alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, gheara peştelui, Katerina,

urcă pe apă, zi şi noapte.


Vino la mine acum, Katerina,

când lumina se stinge.Alina Iagăru

Anne Stewart - Barca pe apă


De ce-mi apari în vise, Katerina?

În visele în care mama ta a murit?


De ce se-agită surorile mele în bucătărie

Aşa absente şi indiferente faţă de copii?


Ce s-a pierdut, Katerina,

Ce readuce astfel de oameni la mine?


Sunt apropierea întunericului, iubirea mea,

ca un prieten sumbru ce vine înspre mine.


De-ar veni şi somn şi vise

Sensul tot nu-mi vine în minte.


Şi totuşi de ce aud, în acele vise grele

Lăsarea unei bărci la apă?


Acasă, gheară de somon, Katerina

Sfâşie în sus către râu, zi şi noapte


Vino la mine, aici şi acum, Katerina

Când lumina licuriciului se pierde-n moarte.Ioana Ioniță

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce-mi apari în vise, Katerina?

De ce mori în visele mamei tale?


De ce surorile mele forfotesc în bucătărie,

distrate, uitând de copiii lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

de vin la mine asemenea oameni?


Simt sum se pogoară o venire sumbră, iubito,

Ca şi cum un prieten ascuns ar veni să mă ia.


Somnul poate veni, şi visele şi ele,

însă motivele nu se întrevăd.


Şi totuşi de ce aud în visele-mi încărcate

alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, Katerina, gheara somonului

Sfâşie în sus, către râu, zi şi noapte.


Vino la mine aici şi acum, Katerina,

în lumina muribundă a licuricilor.Svetlana Iuschevici

Anne Stewart - Iar barca pe apă


De ce îmi apari în vise, Katerina?

În vise-n care moare mama ta?


De se agită-atât surorile mele, cu treburi la bucătărie,

Absente, uitându-şi de copii?


Ce anume a fost pierdut, Katerina

De mi se aduc înapoi asemenea oameni?


Simt un întuneric cum se apropie, dragoste,

Ca un prieten întunecat venind după mine.


Să vină somn, să vină vise ,

Motivele lor nu-mi vin mai clare.


Totuşi, de ce aud, în vise agitate

Cum o barcă alunecă pe ape?


Acasă somonul se încleştează, Katerina

se încleştează în amonte, zi şi noapte.


Vreau să-mi apari, aici şi acum, Katerina

în lumina muritoare a licuricilor.Nicoleta Mitrofan

Anne Stewart - Barca pe apăDe ce-mi apari în vise, Katerina?

În visele în care mama ta a murit?


De ce se-agită surorile mele în bucătărie

Aşa absente şi indiferente faţă de copii?


Ce s-a pierdut, Katerina,

Ce readuce astfel de oameni la mine?


Sunt apropierea întunericului, iubirea mea,

ca un prieten sumbru ce vine înspre mine.


De-ar veni şi somn şi vise

Sensul tot nu-mi vine în minte.


Şi totuşi de ce aud, în acele vise grele

Lăsarea unei bărci la apă?


Acasă, gheară de somon, Katerina

Sfâşie în sus către râu, zi şi noapte


Vino la mine, aici şi acum, Katerina

Când lumina licuriciului se pierde-n moarte.Elena Raluca Nebunoiu

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce vii la mine în vise, Katerina?

În vise în care mama ta moare?


De ce se agită atâta surorile mele prin bucătărie,

atât de neatente şi uitând de copiii lor?


Ce lucru s-a pierdut, Katerina,

care readuce astfel de oameni la mine?


Simt cum se apropie ceva sumbru, iubirea mea,

ca şi cum ar veni să mă ia un prieten întunecat.


De-ar veni somnul, de-ar veni visele

motivele lor nu devin mai clare.


Totuşi de ce aud, în acele vise supărătoare,

alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă somonii se adună, Katerina,

se adună în amonte, ziua şi noaptea.


Vino la mine acum şi aici, Katerina,

în strălucirea muribundă a licuricilor.Ioana Amalia Niță

Anne Stewart - Barca pe apă


De ce-mi apari în vise, Katerina?

Vise în care mama ta moare?


De ce surorile mele agită obiecte de bucătărie,

atât de neatent, fără a ţine cont de copiii lor?


Ce s-a pierdut, Katerina,

Şi aduce înapoi la mine atâţia oameni?


Simt întunericul apropiindu-se, dragostea mea,

De parcă un prieten întunecat ar veni la mine.


Somnul poate veni, la fel şi visele

însă motivele lor sunt neclare.


Totuşi, de ce aud, în aceste vise aglomerate,

Alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, somonul înoată năprasnic, Katerina,

Înoată năprasnic în amonte, zi şi noapte.


Vino la mine, aici şi acum, Katerina,

în lumina plăpândă a licuricilor.

 


Gabriela Maria Onuțu

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce vii către mine în vise, Katerina?

În visele mamei tale care trage să moară?

De ce surorile mele, cu articole-de bucătărie, fac totul într-o doară,

Fǎr’a lua aminte, uitând de-ai lor copii?

Ce s-a pierdut, Katerina,

De-aduce astfel de oameni înapoi la mine?

Simt un întuneric venind, dragostea mea,

Ca şi cum un prieten sumbru pentru mine vine.

Poate să vină somnul, şi vise pot veni,

Dar ale lor temeiuri nu devin şi mai clare.

De ce-aud încă-n acele vise-ncărcate

Alunecarea unei bărci pe ape?

Somonii cu greu înaintează, acasă, Katerina,

Înaintează contra curentului, zi şi noapte.

Katerina, vino către mine, acum şi aici,

În lumina ce se stinge a licuricilor.Lavinia Paliță

Anne Stewart - Barca pe apă


De ce-mi apari în vise Katerina?

În vise-n care mama-ţi moare?

De ce surorile-ţi se-agită cu-ale casei

dar cu ai lor copii-s atât de neglijente?

Ce s-a pierdut, Katerina,

de-atâta oameni nu se-arată?

Dragostea mea, simt acum cum întunericul m-atinge

ca un prieten ce după mine vine.

Poate că somnul şi visele-mi apar

dar scrisul lor nu mi-e prea clar

Şi totuşi de ce aud în vise

o barcă-alunecând pe ape?

Acasă, gheara somonului, Katerina

vânează în amonte, zi şi noapte,

Vino la mine aici, şi acum, Katerina,

în a licuricilor fadă lumină.Corina Pascale

Anne Stewart - Şi barca pe apă


De ce îmi apari în vise Katerina?

În visele în care mama ta moare?


De ce surorile mele robotesc în bucătărie

îngândurate, uitând de copiii lor?


Ce s-a pierdut Katerina?

ce aduce oameni către mine?


Simt cum întunericul mă-nconjoară, dragostea mea,

de parcă un prieten trist vine la mine.


Poate veni şi somnul, pot veni şi visele

şi ce doresc tot nu e clar.


Totuşi de ce aud în aceste vise încărcate

alunecarea unei bărci pe apă?


Acasă, gheara somonului, Katerina

se agaţă în amonte, zi şi noapte.


Vino la mine aici şi acum, Katerina

în lumina ştearsă a licuricilor.