TED HUGHES

 

 

Theology

 

No, the serpent did not

Seduce Eve to the apple.

All that’s simply

Corruption of the facts.

 

 Adam ate the apple.

Eve ate Adam.

The serpent ate Eve.

This is the dark intestine.

 

The serpent, meanwhile,

Sleeps his meal off in Paradise –

Smiling to hear

God’s querulous calling.

 

 

 


 

Mona Gavrilă
Teologie

 

Oh, dar nu șarpele
Cu mărul pe Eva a ispitit-o.
Acestea-s toate
Simple mijlocite fapte.

Adam mărul a mâncat.
Eva a mâncat pe Adam.
Iar șarpele pe Eva a mâncat.
Acesta războiul întunecat este.

Între timp șarpele,
Pradă din Rai își izgonește-
Rânjind la auzul
Strigătului tânguitor al Domnului.

 

 


Corina Gâdiuță
Teologie

 
Nu, șarpele nu a
Ademenit-o pe Eva cu mărul.
Toate astea nu-s decât
Denaturări ale faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul cel negru.

Șarpele, între timp,
Își mistuie hrana în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării tânguitoare a Domnului.

 

 


Lenke Geangalau
Teologie

 

Nu, Șarpele pe Eva
Cu mărul nu a ispitit-o.
Toate sunt pure
Stâlciri ale-ntâmplării.

Adam mâncă mărul.
Eva pe Adam.
Șarpele pe Eva.
Ăsta este sumbrul maț.

Între timp Șarpelui
În Paradis masa îi tihnește,
Zâmbind la auzul
Tânguielii Domnului.

 

 

 

Elena Gheorghe
Teologie

 

Nu, șarpele nu a sedus-o
Pe Eva să muște din măr.
Asta e pur și simplu
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta-i intestinul negru.

Șarpele, în tot acest timp,
Își face siesta în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării cârcotașe a Domnului.

 

 

 

Nicoleta Gheorghe
Teologie

 

Nu, nu șarpele
A ispitit-o pe Eva să muște din măr.
Aceasta este doar
Denaturarea adevărului.
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mîncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Și prin acest cerc vicios devenim cu toții pradă.

În acest răstimp, șarpele
Își făcea siesta în Rai -
Zâmbind la auzul
Chemării dojenitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Cătălina Ghiță
Teologie

 

Nu, șarpele nu a
Ispitit-o pe Eva să mănânce mărul.
Asta-i pură
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul ascuns.

Între timp, șarpele
Doarme și-și digeră masa în Rai
Zâmbind la auzul
Chemării mustrătoare a Domnului.

 

 

 

Cristiana Ghiță
Teologie

 

Nu, nu șarpele
A amăgit-o pe Eva cu mărul.
Este pur și simplu
Corupția faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a devorat pe Adam.
Șarpele a devorat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

În această vreme, șarpele,
Se odihnește departe în Paradis –
Zâmbind la auzul,
Chemării plângânde a Lui Dumnezeu.

 

 

 

Mihaela Ghiță
Teologică

 

Nu, șarpele nu a
Sedus-o pe Eva cu mărul.
Asta e pur și simplu
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Aceasta este adevărul crud.

Între timp, șarpele
Își digeră prada în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării plângărețe a lui Dumnezeu.

 

 

 

Sorana Goanta
Teologie

 

Nu șarpele a ispitit-o
Pe Eva către măr.
Toate acestea reprezintă
O corupere a realității.

Adam a mâncat mărul,
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este adevărul sumbru.

Șarpele, între timp,
Își ascunde prada în Paradis –
Bucurându-se să audă
strigarea neliniștită a Domnului.

 

 

 

Ecaterina Godeanu
Teologie

 

Nu, șarpele n-a ispitit-o pe Eva.
Să mănânce mărul.
Toate astea sunt
Răstălmăciri.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este întunecatul pântec.

Între timp, șarpele
Își făcea siesta în Paradis –
Zâmbind la auzul
Tânguirilor lui Dumnezeu.

 

 

 

Oana Madalina (Voicu) Gorneanu
Teologie

 
Nu, nu șarpele a sedus-o
Pe Eva să mănânce mărul.
Totul nu e decât
O denaturare a lucrurilor

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul gros.
 
Între timp, șarpele
Își face siesta în Paradis –
Și zâmbește când îl aude
Pe Dumnezeu strigând și plângând.

 

 


Raluca Gorun
Teologie

 

Nu, nu a fost șarpele cel care
A sedus-o pe Eva cu mărul.
Este simpla
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul blestemat.

Șarpele, între timp,
Și-a alungat prada din Paradis-
Zâmbind la auzul
Chemării înlăcrimate a Lui Dumnezeu.

 

 

 

Ramona Grama
Religie

 

Nu, nu e cum că șarpele
A sedus pe Eva cu un măr.
Este doar o simplă,
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat pe Eva.
Aceasta-i partea întunecată.

Între timp șarpele,
Îi rumegă undeva în Rai
Zâmbind la auzul
Chemării tânguitoare a Domnului.

 

 

 

Mihaela Grigoraș
Teologie

 
Nu, n-a fost șarpele
Cel care a ispitit-o pe Eva să muște din măr.
Acesta-i doar un adevăr denaturat.
 
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Noi suntem în intestinul șarpelui.
 
Între timp, șarpele își digeră liniștit
Prânzul în Paradis –
Și se amuză
La auzul chemării pline de mustrare a Domnului.

 

 

 

Teodora Grigoriță
Teologie

 

Nu, șarpele nu a ademenit-o
Pe Eva cu mărul.
E doar o stâlcire a faptelor.

Adam e cel care a mâncat mărul,
Iar Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva
Acesta-i intestinul negru.

Între timp, șarpele își digeră
Mâncarea în Paradis.
Rânjind la chemarea neliniștită
A lui Dumnezeu.

 

 


Dana Gurău
Teologie

 

Nu, șarpele nu a sedus-o
Pe Eva să muște din măr.
Toate astea sunt pur și simplu
Denaturări ale faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Își face siesta în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării dojenitoare a Domnului.

 

 

 

Alinda-Gabriela (Ivanov) Gutu
Teologică

 

Nu, nicidecum șarpele nu
Nu a sedus-o pe Eva cu un măr.
Totul e doar pură
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Asta-i nepătrunsul intestin.

Iar șarpele, în tot ăst timp,
Își mistuie parabola moțăind pe undeva în Rai –
Zâmbind la auzul
Chemării dojenitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Claudia Haralambie
Teologie

 

Nu, șarpele nu
a sedus-o pe Eva cu mărul.
Totul este doar
o deformare a faptelor.

Adam a mâncat marul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul negru.

Între timp, șarpele,
Își digeră masa departe în Rai –
Zâmbind la auzul
Chemării plângărețe a Domnului.

 

 

 

Alexandra Hălmăgeanu
Teologie

 

Nu, Șarpele nu a sedus-o
Pe Eva cu mărul.
Aceasta este doar o simplă
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este drumul întunecat.

Șarpele, între timp,
Își face siesta în Paradis –
Zâmbind când aude
Chemarea plângăreață a lui Dumnezeu.

 

 


Mihaela Liliana Heleanu
Teologie

 

Nu, nu șarpele
A împins-o pe Eva, în păcat, spre măr.
Totul e, simplu,
O denaturare a faptelor.

Adam mâncă mărul.
Eva îl mâncă pe Adam.
Șarpele o mâncă pe Eva.
Așa stă, neștiută, povestea lor.

Șarpele, între timp,
Își face siesta în drum spre Rai -
Zâmbind la auzul
Vorbelor clevetitoare rostite de Domnul.

 

 

 

Alina Cristina Huzlău
Teologie


Nu, șarpele nu
A îmbiat-o pe Eva la măr.
Toate sunt
Doar alterare a faptelor.

Adam a mușcat din măr.
Eva a mușcat din Adam.
Șarpele a mușcat-o pe Eva.
Astea sunt întunecatele măruntaie.

Între timp, șarpele
Își face siesta în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării neliniștite a lui Dumnezeu.

 

 

 

Iacob (Iordănescu) Petronela

Teologie


Nu, șarpele nu a
ispitit-o pe Eva cu mărul.
Aceasta este pur și simplu o denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Își face somnul de după-amiază în Rai –
Zâmbind la auzul chemării tânguitoare a lui Dumnezeu.
 

 


Alina Iagăru

Teologie


Nu, șarpele nu a sedus-o
pe Eva cu mărul.
Aceasta-i numai
O minciună.
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Iar șarpele pe Eva.
Acesta-i crudul adevăr.

Șarpele, între timp,
Își face siesta în Paradis-
Și zâmbește auzind
Strigarea neliniștită a Domnului.

 

 

 

Ioniță Ioana
Teologie

 

Nu, șarpele nu a
ademenit-o pe Eva spre măr.
Asta e o simplă
denaturare a adevărului.

Adam a mușcat din măr.
Eva a mușcat din Adam.
Șarpele a mușcat-o pe Eva.
Acesta este intestinul negru.

Între timp, șarpele
își face siesta în rai,
ascultând cu un zâmbet
chemarea de ceartă a lui Dumnezeu.

 

 

 

Dragoș Lucian Ivan

Teologie

Nu, nu șarpele
A sedus pe Eva cu un măr.
Asta e pură
Denaturare a adevărului.

Adam a mâncat mărul.
Eva a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat pe Eva.
Acesta este viscerele întunecat.

Iar între timp, șarpele
își digera hrana, odihnindu-se în Rai
Rânjind la auzul
Chemării de lamentare a Lui.


 

« Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Next Page »