TED HUGHES

 

Theology

 

No, the serpent did not

Seduce Eve to the apple.

All that’s simply

Corruption of the facts.

 

 Adam ate the apple.

Eve ate Adam.

The serpent ate Eve.

This is the dark intestine.

 

The serpent, meanwhile,

Sleeps his meal off in Paradise –

Smiling to hear

God’s querulous calling.

 

 

 


 

Raluca Rontea

Teologie

 

Nu, șarpele nu a
Ispitit-o pe Eva să muște din măr.
Toate astea sunt numai
Denaturări ale adevărului.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele,
Își digeră hrana dormind în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării dojenitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Diana Roșca

Teologie

 

Nu, șarpele nu
A sedus-o pe Eva cu mărul.
Asta ar fi doar
O corupere a faptelor.
Adam a mâncat mărul.
Eva pe Adam.
Șarpele pe Eva.
Acesta este intestinal negru.
Șarpele, între timp,
Își face siesta în Paradis –
Zâmbind în timp ce-aude
Chemarea lamentată a Domnului.

 

 

 

Alina Roșu
Teologie

 

Nu, șarpele nu
A sedus-o pe Eva cu mărul.
Asta-i pur și simplu
Denaturarea faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Ăsta e intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,
Își face siesta în Rai –
Zâmbind la auzul
Chemării tânguitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Monica Rusu

Teologie

 

Nu, șarpele nu a
Ispitit-o pe Eva cu mărul.
Toate astea sunt doar
Adevăruri corupte.
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva. 
Astea-s măruntaiele întunecate.

Între timp, șarpele
Își face siesta în Paradis –
Rânjind când aude
Strigătele de protest ale lui Dumnezeu. 

 

 

 

Simona Daniela Sanda

Teologie
 
Nu, nu șarpele
A ispitit pe Eva la măr.
Asta nu înseamnă decât
Denaturarea adevărului.
 
Adam a mâncat mărul.
Eva a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat pe Eva.
Acesta este intestinul obscur.
 
Între timp, șarpele
Își face siesta în Rai -
Zâmbind la auzul
Strigătului mâhnit al lui Dumnezeu.
Cristina Mihaela Sandu

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ademenit-o pe Eva
Să mănânce mărul.
Asta-i pură denaturarae a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Astea-s măruntaiele întunericului.

Șarpele, între timp,
Se odihnește după masa din Paradis –
Zâmbește ascultând
Chemarea insistentă a lui Dumnezeu.

 

 

 

Alexandra Sârbu

Teologie


Nu, nu șarpele a
Sedus-o pe Eva să mănânce mărul.
Toate astea sunt doar
O distorsionare a adevărului.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Doarme în Paradis până își revine după masă –
Zâmbind la auzul
Chemării neliniștite a lui Dumnezeu.

 

 

 

Alina Georgiana Sică

Teologie

 

Nu, Eva nu a mușcat din măr
Ademenită de șarpe.
Toate aceste vorbe înseamnă
Denaturarea faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele,
Își îneacă masa în somn în Paradis –
Zâmbind la auzirea
Chemării dojenitoare a lui Dumnezeu.

 

 


Stefania Sima

Teologie

 

Nu, șarpele n-a
Ispitit-o pe Eva cu mărul.
Toate-s pur și simplu
Falsificare a realitații.
 
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este ascunsul adevăr.
 
Între timp, șarpele
Își digeră mâncarea în Paradis –
Zâmbind să audă
Chemarea dojenitoare a lui Dumnezeu.
 
 

 

Irina Simion

Teologie

 

Nu, nu șarpele
A ademenit-o pe Eva spre măr.
Totul e
Un mare neadevăr.

Adam a mâncat mărul.
Eva pe Adam.
Șarpele pe Eva.
Intestin întunecat.

Între timp șarpele
Își făcea siesta în Paradis-
Râzând la chemarea aspră
A lui Dumnezeu.

 

 


Diana Spahiu

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ispitit-o
Pe Eva cu mărul.
Este doar o simplă
Alterare a faptelor.

Adam a mâncat marul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este dedesubtul negru.

Între timp, șarpele,
Își uită gustarea în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării cârcotașe a lui Dumnezeu.

 

 

 

Cosmin Spătaru

Teologie

 

Nu șarpele a ispitit pe Eva
Să muște din măr
Asta-i doar
Denaturare a faptelor

Mărul a fost mâncat de Adam
Adam a fost mâncat de Eva
Eva a fost mâncată de șarpe
Iată rezultatul.

Între timp șarpele îi mistuie
Dormind undeva în Rai –
Zâmbind la auzul
Mustrărilor Domnului.

 

 

 

Irina-Nicoleta Stama
Teologie


Nu, șarpele
N-a ispitit-o pe Eva cu mărul.
E o simplă
Denaturare a realității.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Iată intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,
Își face siesta în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării dojenitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Cristiana Stanciu

Teologie


Nu, șarpele nu
a ademenit-o pe Eva să muște din măr.
E doar o distorsiune
A faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Îsi face siesta în rai-
Zâmbind la auzul
Chemării furioase a lui Dumnezeu.

 

 


Ramona Stănescu
Lecția de teologie

 

Nu, șarpele nu a
Ispitit-o pe Eva cu mărul.
Totul e o simplă
Corupere de fapte.
 
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul negru.
 
Între timp, șarpele
Își târăște hrana prin Paradis –
Zâmbind ascultă
Chemarea tânguitoare a Domnului.

 

 


Cătălina Stoicescu

Teologie

 

Nu, șarpele nu
a condus-o pe Eva la măr.
Sunt doar
povești răstălmăcite.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta-i sumbrul intestin.

Șarpele, deocamdată,
își mistuie prada picotind în Paradis –
rânjind la auzul
chemării dojenitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Andra Ioana Stroe

Religie

 

Nu, șarpele nu a împins-o
Pe Eva să muște din măr.
Toate acestea sunt simple
Ficțiuni

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este lanțul slăbiciunilor.

Între timp, șarpele
Se relaxează în Paradis –
Zâmbind
La strigătele îngrijorate ale lui Dumnezeu.

 

 

 

Nicoleta Stroie

Teologie

 

Nu, șarpele nu
A sedus-o pe Eva cu un măr.
Asta e simplă
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta e întunecata înlănțuire.

Șarpele, în acest timp,
Moțăind, își digeră ospățul în Rai—
Zâmbind la auzul
Chemării dojenitoare a Domnului.

 

 

 

Liliana Ștefan

Teologie

 

Nu, șarpele nu a
Ispitit-o pe Eva să ia mărul.
Totul e doar
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
E intestinul învăluit în întuneric.

Între timp, șarpele,
Își face siesta în afară Paradisului –
Zâmbind când aude
Chemarea tânguitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

« Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Next Page »