Return to the Translation Café website.
Translation Café
Press Release
Bucharest, 20 August 2012

Online Publication

Translation Café, under the University of Bucharest,

Announces the publication of six new issues:

Nigel Walker, Doina Rusti, Matei Visniec, Dora Pavel, Coman Sova, and Florin Manolescu.


Translation Café is an eZine of Modern Texts in Translation.

These six new issues include translations, interviews and critical reviews of texts by Nigel Walker, Doina Rusti, Matei Visniec, Dora Pavel, Coman Sova and Florin Manolescu, published as Parallel Texts, in both English and Romanian. All translators are MTTLC students or graduates.

MTTLC is the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text of the University of Bucharest.

Nigel Walker is an English poet. His two poems, Astronomy and The Kiss (...for Gustav Klimt), have been translated by MTTLC students, and are now published in multiple Romanian versions.

Doina Rusti is a Romanian prose writer. Her short story entitled "Near Saint Sylvester Church" has been translated by Zenovia Popa.

Romanian author Matei Visniec is well known in Europe as a playwright. Oana-Marina Badea has made up a collection of texts by and about him: excerpts from his plays, an interview, and critics' opinions.

Dora Pavel is a Romanian novelist based in Cluj-Napoca. Stela Cucu has recently interviewed her. She has also translated three chapters from her novels, published in Romania by Polirom over the last ten years.

Coman Sova is a Romanian poet and playwright. Gabriela Lungu has translated poems and excerpts from one of his plays, as well as critical articles about them.

Florin Manolescu is a Romanian literary critic and prose writer. Silvia Cora has translated excerpts that are illustrative of his attitude, as well as a short story entitled "Serendipity".

These six new issues of Translation Café are formally launched on Monday, 20 August 2012, but they are available for consultation on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://revista.mttlc.ro/


For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contemporary Literature Press


Contact Us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă
București, 20 august 2012

Ediție online

Translation CafCafé, sub auspiciile Universității din București,

Anunță publicarea a șase noi numere:

Nigel Walker, Doina Ruști, Matei Vișniec, Dora Pavel, Coman Șova și Florin Manolescu


Translation CafCafé este o revistă online de Traducere a Textului Modern.

Aceste șase noi numere cuprind traduceri, interviuri și comentarii critice asupra unor texte de Nigel Walker, Doina Ruști, Matei Vișniec, Dora Pavel, Coman Șova și Florin Manolescu, publicate sub formă de Texte Paralele, în engleză și română. Toți traducătorii sunt studenți sau absolvenți ai MTTLC.

MTTLC este Programul de Masterat pentru Traducerea Textului Literar Contemporan de la Universitatea din București.

Nigel Walker este poet englez. Două dintre poemele sale, Astronomie și Sărutul (...pentru Gustav Klimt), au fost traduse de studenți de la MTTLC și sunt acum publicate în mai multe versiuni în limba română.

Doina Ruști este prozatoare. Povestirea intitulată "Lângă biserica Sf. Silvestru" a fost tradusă de Zenovia Popa.

Autorul român Matei Vișniec este un dramaturg recunoscut în Europa. Oana-Marina Badea a strâns la un loc fragmente din piesele sale, un interviu și păreri ale criticilor.

Dora Pavel este romancieră. Stela Cucu a intervievat-o recent. Tot ea a tradus trei capitole din romanele publicate la Polirom în ultimii zece ani.

Coman Șova este poet și dramaturg. Gabriela Lungu a tradus poezii și fragmente dintr-una din piesele sale, precum și articole critice despre acestea.

Florin Manolescu este critic literar și prozator. Silvia Cora a tradus pasaje care ilustrează atitudinea sa, precum și o povestire, intitulată "Serendipity".

Aceste șase noi numere din Translation CafCafé se lansează oficial luni, 20 august 2012, dar pot fi consultate din acest moment la adresa de internet:

http://revista.mttlc.ro/


Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să contactați editorul: lidia.vianu@g.unibuc.ro.

 

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contemporary Literature Press


Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright 2012 Translation Café All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.