Return to the Translation Café website.
Translation Café
Press Release October 2015
eZine of Modern Texts in Translation
Translation Café

under The University of Bucharest,
in conjunction with The British Council,
The Romanian Cultural Institute,

and The Embassy of Ireland

Announces the publication of

Oscar Wilde
Impressions of America,
The American Invasion,
and
Phrases and Philosophies for the Use of the Young

Translated into Romanian by MTTLC Graduate
Ionuț Tudor

Parallel Texts

           With these texts by Oscar Wilde published as Parallel Texts, in both English and Romanian, Translation Café continues the publication of books translated by students who have graduated from the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text. This is their debut as professional translators.
           The aim of such books is to bring together research, translation and elucidation of the text. The students choose their own texts. They are usually obscure short stories by classical writers, and most of them have not yet been translated into Romanian. The stories are accompanied by explanatory notes, mainly for the use of Romanian readers.
           The texts we are publishing now, two essays and an epigram, have been chosen and translated from English into Romanian by Ionuț Tudor, as part of his Dissertation, defended in June 2015.

Translation Café No 152 is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:  http://revista.mttlc.ro/

For comments or suggestions, please contact the publisher  lidia.vianu@g.unibuc.ro

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de presă octombrie 2015
eZine of Modern Texts in Translation
Translation Café

sub auspiciile următoarelor foruri:
Universitatea din București
The British Council,  
Institutul Cultural Român
și Ambasada Irlandei 

Oscar Wilde
Impresii despre America,
Invazia americană
și
Ziceri și filosofii în folosul celor tineri

Traducere în limba română de
Ionuț Tudor
absolvent al MTTLC

Texte paralele

             Cu aceste scrieri de Oscar Wilde publicate sub formă de texte paralele, atât în engleză, cât și în română, Translation Café continuă publicarea unor texte traduse de absolvenți ai Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan. Acesta este debutul lor ca traducători profesioniști.
             Scopul acestor cărți este acela de a îmbina cercetarea cu traducerea și elucidarea textului. Masteranzii își aleg singuri textele. Cel mai adesea, acestea sunt povestiri obscure scrise de autori consacrați, iar majoritatea dintre ele nu au mai fost traduse în limba română. Povestirile sunt însoțite de note explicative, care se adresează cu precădere cititorului român.
            Textele din acest număr, două eseuri și o epigramă, au fost alese și traduse din limba engleză în limba română de Ionuț Tudor, ca parte din disertația susținută în iunie 2015.

Translation Café  No 152 poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet:  http://revista.mttlc.ro/

Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Redacției  lidia.vianu@g.unibuc.ro

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contemporary Literature Press


Contact Us

Visit our Facebook page

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2015 Translation Café All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.