Return to the Translation Café website.
Translation Café
Comunicat de presă 28 ianuarie 2022
eZine of Modern Texts in Translation
Translation Café No 220

sub auspiciile următoarelor foruri:
Universitatea din București
The British Council,  
Institutul Cultural Român
și Uniunea Scriitorilor din România 

anunță publicarea volumului

Parallel Texts, Romanian and English.
Dan Lungu
Sunt o babă comunistă
volum coordonat de
Prof. Nadina Vișan

                Volumul de față reprezintă o mică, foarte mică parte din colaborarea mea cu studenții Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (pe scurt, MTTLC). Am ales un text plin de vervă, de umor și de amar, în care personajul principal își aduce aminte de zilele „epocii de aur” de care unii dintre noi ne aducem încă bine aminte (și uneori ne bucurăm că ne lasă memoria), dar de care studenții noștri află doar din poveștile părinților și bunicilor. Textul lui Dan Lungu ne–a dat ocazia și mie și studenților să discutăm despre probleme pe care de obicei nu le discutăm la cursuri, dar care se potriveau foarte bine la o oră de Comunicare culturală. Norocul face că studenții anului II de la MTTLC au fost de un entuziasm care m–a molipsit și pe mine. Scânteia acestui entuziasm a dat naștere ideii unui volum cu texte paralele într–o formulă neîncercată până acum în publicațiile programului nostru: ce–ar fi, ne–am zis noi, dacă am oferi același text în traducerea fiecăruia dintre noi? Retraducerea este o problemă pe care am discutat–o de multe ori în clasă, pornind de la faimosul articol al lui Antoine Berman din 1990. În articolul său, Berman susținea că o primă traducere nu poate fi „minunată”, că doar prin retraducere se atinge „perfecțiunea”, adică se redresează pierderile inerente din traducere. Volumul nostru poate fi, așadar, o însumare a încercării noastre de a repara neajunsurile și frustrările pe care le simte orice traducător când se apleacă asupra unui text pe care îl decodeazăși re–codează pentru cititorii săi.

Prof. Nadina VișanTranslation Café  No 220 poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet: http://revista.mttlc.ro/220/TC 220.pdf

Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Redacției  lidia.vianu@g.unibuc.ro

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contemporary Literature Press


Contact Us

Visit our Facebook page

Press Release 28 January 2022
eZine of Modern Texts in Translation
Translation Café No 220

under The University of Bucharest,
in conjunction with The British Council,
The Romanian Cultural Institute,

and The Writers' Union of Romania,

Announces the publication of

Parallel Texts, Romanian and English.
Dan Lungu
Old, Communist and Proud of It
volume coordinated by
Prof. Nadina Vișan

              The present volume is a very small piece of the work I did with the students of the Literary Translation Master's Programme of the English Department in our faculty. I chose a text brimming with bittersweet wit, in which the main character reminisces about the days of the golden epoch of communism that some of us remember so well (though sometimes we are grateful that we are becoming forgetful with age). Our students, however, know about those days only from the stories of their parents and grandparents. Therefore, Dan Lungu's text gave us the opportunity of talking about topics we don't normally approach in class, but which turned out to be quite inspiring for a lecture on Cultural Communication. It so happened that the second–year students of MTTLC showed an enthusiasm that was catching. The spark of this enthusiasm kindled the idea of a volume of parallel texts in a format that has not been attempted before in the publications of our programme: what if we published the same three pages translated by each of us here? Retranslation is a subject we often broached in class, starting from Antoine Berman's seminal article from 1990. In his study, Berman claimed that a first translation isn't often a "great" translation, that only by retranslation can one attain "perfection" and recoup that inherent loss that happens in translation. Therefore our volume may be seen as an attempt to repair the discontent and frustration that any translator might feel when delving into decoding the source text and re–encoding it into a target text for the benefit of their readers.

Prof. Nadina VișanTranslation Café No 220 is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:  http://revista.mttlc.ro/220/TC 220.pdf

For comments or suggestions, please contact the publisher  lidia.vianu@g.unibuc.ro

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2022 Translation Café All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any furthis communications, please let us know at the email address above.