Return to the Translation Café website.
Translation Café
Comunicat de presă 27 octombrie 2020
eZine of Modern Texts in Translation
Translation Café No 210

sub auspiciile următoarelor foruri:
Universitatea din București
The British Council,  
Institutul Cultural Român
și Uniunea Scriitorilor din România 

anunță publicarea volumului

Poeme de, și interviu cu
Gwyneth Lewis
traduse în limba română de absolventa MTTLC
Gabriela Munteanu

                Pentru studenții unui masterat de traducere literară, editura este un loc râvnit. Traducerile specializate sunt o slujbă: traducerea literaturii este o vocație.
              Traducerea de poezie este cea mai buclucașă dintre toate. Traducătorul nu are voie să lase niciun cuvânt netranspus. De obicei, traducătorul literar traduce în limba lui maternă.
               Probabil pentru prima oară, poeții unei edituri mari s–au întâlnit cu viitorii lor traducători, încă studenți la o universitate de renume. Cinci poeți de la Bloodaxe Books și directorul editurii, Neil Astley, au lucrat împreună cu studenții Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan, Universitatea din București. A fost un moment magic. Poezia a coborât în viețile a o sută de studenți. Iar acesta nu este decât începutul...
               Volumul lui Gwyneth Lewis a fost tradus în cadrul dizertației masterale cu care studenta Gabriela Munteanu a absolvit MTTLC.

Translation Café  No 210 poate fi consultată și descărcată din acest moment la adresa de internet: http://revista.mttlc.ro/210/TC 210.pdf

Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați–vă Redacției  lidia.vianu@g.unibuc.ro

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contemporary Literature Press


Contact Us

Visit our Facebook page

Press Release 27 October 2020
eZine of Modern Texts in Translation
Translation Café No 210

under The University of Bucharest,
in conjunction with The British Council,
The Romanian Cultural Institute,

and The Writers' Union of Romania,

Announces the publication of

Poems and an Interview by
Gwyneth Lewis
translated into Romanian by MTTLC graduate
Gabriela Munteanu

              A graduate student of literary translation sees a publishing house as a sanctuary. Or this used to be the case until not long ago, anyway. Specialised translation is a job. Literary translation is a calling.
            Translation of poetry is the trickiest of them all. It requires the translator to understand the meaning entirely—no word can be neglected. One usually translates best into one's mother tongue.
             It may be for the first time that a big publishing house meets the students of a large university. Five poets published by Bloodaxe Books and Neil Astley, the director of that publishing house, worked with the students of the University of Bucharest, the MA Programme for the Translation of the Literary Text. The result was magic. It brought poetry into the lives of about one hundred students. And this is only the beginning.
            Gwyneth Lewis's volume was translated as part of the dissertation with which the student Gabriela Munteanu graduated from MTTLC [The MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text] at the University of Bucharest.

Translation Café No 210 is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:  http://revista.mttlc.ro/210/TC 210.pdf

For comments or suggestions, please contact the publisher  lidia.vianu@g.unibuc.ro

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Visit our Facebook page

Copyright ©2020 Translation Café All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any furthis communications, please let us know at the email address above.