TED HUGHES

 

 

Theology

 

No, the serpent did not

Seduce Eve to the apple.

All that’s simply

Corruption of the facts.

 

 Adam ate the apple.

Eve ate Adam.

The serpent ate Eve.

This is the dark intestine.

 

The serpent, meanwhile,

Sleeps his meal off in Paradise –

Smiling to hear

God’s querulous calling.

 

 

 


Laura Elena Adam

 

Teologie

 

Nu, nu șarpele

a ademenit-o pe Eva cu mărul.

Toate acestea

Reprezintă mistificarea adevărului.

 

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Aceasta este drumul mațului întunecat.

Șarpele, între timp,

Se odihnește-n în Paradis –

Hlizindu-se la auzul

Chemării stăruitoare a Domnului.

 

 

 

Gabriela Alama

Teologie

Nu, nu șarpele

A ispitit-o pe Eva cu mărul.

Toate astea sunt pur și simplu

O denaturare a faptelor.

 Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acesta este intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,

Își face siesta în Paradis

Zâmbind când aude

Chemarea plângăreață a lui Dumnezeu.

 

 

 

Laura Maria Alexe

Teologie

 

Nu șarpele a ispitit-o pe Eva

Să muște din măr.

Toate acestea sunt doar

Denaturarea adevărului.

 

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Suntem acum în mațul lui întunecat.

 

Șarpele, între timp,

Îi mistuie dormind în Paradis –

Zâmbind când aude

Chemarea morocănoasă a lui Dumnezeu.

 

 

 

Oana Cristina Andreoiu

Bogoslovie

 

Nu, nu șarpele a ispitit-o

Pe Eva către măr.

Asta-i o pură

Denaturare a faptelor.

 

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Și ăsta-i intestinul afurisit.

 

Și-n astă vreme, șarpele

Își face siesta-n Rai

Zâmbind la auzul

Chemării dojenitoare a Domnului.

 

 

 

Bianca Angelescu

Teologie

Nu,
șarpele nu a ispitit-o

pe Eva cu mărul.
Asta e o simplă

denaturare a faptelor.


Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,

Își doarme somnul

în Paradis -
Zâmbind și ascultând

Plânsetul lui Dumnezeu.


 

Gabriela Anton

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ispitit-o

Pe Eva să mănânce mărul.

Toate astea nu sunt decât

Informații distorsionate.

 

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Ne aflăm în intestinul întunecat.

 

Între timp, șarpele

Își face siesta în Paradis –

Zâmbind la auzul

Chemării mustrătoare a Domnului.

 

 

 

Iulia Apetrei

Teologie

 

Nu șarpele a ademenit-o pe Eva să mănânce mărul

Asta nu e decât o simplă denaturare a faptelor

 

Adam a mâncat marul

Eva l-a mâncat pe Adam

Șarpele a mâncat- o pe Eva

Aceasta e partea ascunsă a lucrurilor.

 

Între timp, șarpele își revenea după o masă copioasă în paradis

Fericit să audă strigătul lamentos al lui Dumnezeu.

 

 

 

Marta Apostol

Teologie

 

Nu, șarpele nu a

Împins-o pe Eva să muște din măr.

Toate acestea sunt, fără doar și poate,

Fapte distorsionate.

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acesta este intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,

Digeră masa în Rai-

Zâmbește auzind

Dojenitoarea chemare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Iulian Arabagiu

Teologie

 

Nu, șarpele nu a făcut-o pe Eva

Să muște din măr.

Ni s-a servit mereu

Un adevăr distorsionat.

 

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acesta este lanțul slăbiciunilor.

 

În acest răstimp,

Șarpele își făcea siesta pe undeva prin Rai –

Zâmbind auzindu-l pe Dumnezeu

Veșnic nemulțumit, cum îi striga.

 

 

 

Elena-Andreea Arma

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ispitit-o

Pe Eva către măr.

Toate acestea sunt doar

O corupere a datelor.


Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acesta este mațul întunecat.


În acest timp, șarpele

Își face siesta în Rai-

Zâmbind la auzul

Chemării plângătoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Ana Gabriela Avram

Teologie


Nu, șarpele nu a ispitit-o

pe Eva cu mărul.

Toate astea sunt doar

Denaturări ale faptelor reale.


Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acestea sunt măruntaiele întunecate.

 

Între timp, șarpele

Își face siesta în Paradis,

Zâmbind la auzul

Văicărelilor Domnului.

 

 

 

Simona Avram

Teologie

 

Nu, nu șarpele

A ademenit-o pe Eva cu mărul.

Toate acestea sunt pur și simplu

O pervertire a faptelor.

 

Adam a înghițit mărul.

Eva l-a înghițit pe Adam.

Șarpele a înghițit-o pe Eva.

Acesta este un intestin întunecat.

 

Între timp șarpele

Își digeră masa în Paradis-

Zâmbind la auzul

Chemării plângărețe a lui Dumnezeu.

 

 

 

« Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Next Page »