TED HUGHES

 

Theology

 

No, the serpent did not

Seduce Eve to the apple.

All that’s simply

Corruption of the facts.

 

 Adam ate the apple.

Eve ate Adam.

The serpent ate Eve.

This is the dark intestine.

 

The serpent, meanwhile,

Sleeps his meal off in Paradise –

Smiling to hear

God’s querulous calling.

 

 

 


 

Athina Kouloumpatsani

Teologie

 

Nu, șarpele n-a atras-o
Pe Eva la măr.
Asta e doar
O corupție de fapte.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe el.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta e intestinul negru.

Șarpeale deocamdată
Își revine în Paradisul după mâncare
Zâmbind și așteptând s-audă
Chemarea plângătoare a Dumnezeului.

 


Anamaria Licurici

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ispitit-o
pe Eva să muște din măr.
Povestea aceea
denaturează adevărul.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Suntem rămășițele
acestor măruntaie hidoase.

În tot acest timp,
șarpele a rămas în Rai,
dormind liniștit după ce a mâncat.
Zâmbește mulțumit, așteptând să fie chemat
pe tonul Său mustrător.

 

 


Laura Lițescu
Teologie

 

Nu, șarpele nu
a Sedus-o pe Eva cu mărul.
Toate acestea sunt doar
Fapte desfrânate.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele pe Eva.
Iată ironia sorții.

Între timp, șarpele,
Șade bine mersi în Paradis-
Zâmbind la auzul
Strigătului tânguitor al lui Dumnezeu.

 

 


Adelina Lupu

Teologie

 

Nu șarpele a ispitit-o
pe Eva să muște din măr.
Asta e doar o denaturare
a adevărului.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
În întunecatul pântec se află ei acum.

Șarpele, în acest răstimp,
Se odihnea după masă în Paradis –
Zâmbește auzind
strigătul nemulțumit al Domnului.

 

 

 

Alexandru Macovescu

Teologie


Nu, nu șarpele o ispiti
Pe Eva să mănânce mărul
Precum au zis aceia
Ce adevărul îl denaturează.

Adam mâncat-a mărul.
Eva îl mâncă apoi pe Adam.
Iar șarpele pe Eva.
O înghiți în hăul burții sale.

Șarpele, până una alta,
Doarme ghiftuit în Rai
Și surâde la vaietul
Lui Dumnezeu chemându-l.

 

 

 

Irina-Mădălina Marin

Teologie


N-a împins-o șarpele
Pe Eva către măr.
Asta e doar
O pură denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acum intestinul întunecat ne mistuie.

În tot acest timp,
Șarpele trândăvea în Rai
Și zâmbea la auzul
Chemării nemulțumite a Domnului.

 

 


Alexandra Matache

Lecția de religie

 

Nu, nu șarpele a ispitit-o
Pe Eva să muște din măr.
Asta e doar
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Ăsta e dinăuntrul întunecat al șarpelui.

Între timp, șarpele
Își face siesta în Paradis-
Zâmbind la auzul
Chemării neputincioase a lui Dumnezeu.

 

 


Loredana Matei

Teologie
 

Nu șarpele este cel care
A ispitit-o pe Eva către măr
Toate acestea sunt doar
Denaturarea adevărului.

Adam a mâncat mărul
Eva l-a mâncat pe Adam
Șarpele a mâncat-o pe Eva
Noi suntem în intestinul șarpelui.

Șarpele între timp
Își face siesta în Rai-
Zâmbind la auzul
Chemării Lui jelitoare.

 

 

 

Andreea Matran
Teologie


Nu, nu șarpele
A ispitit-o pe Eva cu mărul.
Toate astea sunt simple
Fapte denaturate.

Adam a mușcat din măr.
Eva a mușcat din Adam.
Șarpele a mușcat din Eva.
Noi suntem întunecatul maț.

În tot acest timp, șarpele
Ne consumă picotind undeva prin Rai-
Zâmbind la auzul
Chemării necăjite a lui Dumnezeu.

 

 


Mălai Olimpia

Teologie

 

Nu, șarpele nu a
Ispitit-o pe Eva cu un măr.
Asta e pură
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta e intestinul cu întuneric.

Între timp, șarpele
Își face siesta în Rai –
Zâmbind la auzul
Chemării lamentabile a lui Dumnezeu.

 Mihaela Mădălina Melneciuc

Teologie

Nu, nu șarpele-a
Sedus-o pe Eva cu mărul.
Toate astea sunt doar
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva pe Adam.
Șarpele pe Eva.
Acesta este intestinul șarpelui.

Șarpele-ntre timp
Siesta-și face în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării răsunătoare a Domnului.

 

 


Oana Manuela Mihai

Teologie
 
Nu, nu șarpele
A ispitit-o pe Eva.
Toate astea sunt
Pure denaturări ale adevărului.
 
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Iar șarpele a mâncat-o pe Eva.
Iată intestinul tenebros.
 
Între timp, șarpele
Doarme digerându-și masa-n Paradis
Zâmbind la chemarea
Cicălitoare a lui Dumnezeu.
 

 

 

Aura Mircea

Teologie

 

Șarpele pe Eva
N-o ispiti cu mărul.
E doar
Simplă falsificare.

Adam înghiți mărul
Eva-l înghiți pe-Adam
Șarpele-nghiți pe Eva
Acesta-i mațul întunecos.

Între timp, în Rai
Se-odihnește sătul șarpele
Zâmbind l-auzul
Chemării triste-a Domnului.

 

 

 

Alina-Olimpia Miron

Teologie

 

Nu, șarpele nu a sedus-o
Pe Eva cu mărul.
Simplă
Distorsionare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Doarme în Paradis după masa copioasă–
Zâmbind la auzul
Strigătului de lamentare al Domnului.

 Ana-Maria-Nicoleta Mitrofan

Teologie


Nu, nu șarpele
A sedus-o pe Eva cu un măr.
Asta-i pur și simplu
O denaturare a adevărului.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta-i întunecatul intestin.

Șarpele, între timp,
Își face siesta în Paradis-
Zâmbind la auzul
Chemării certărețe a lui Dumnezeu.

 

 


Georgiana Mîndru

Teologie

 

Nu, nu șarpele
a ispitit-o pe Eva să muște din măr.
Toate acestea
sunt o denaturare a adevărului.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Iată-ne mistuiți de intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
își face siesta în paradis –
Zâmbind la auzul
vocii tânguitoare a Domnului.

 

 


Cristina Moraru

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ademenit-o
Pe Eva să mănânce marul.
Asta nu e decât o
Corupere a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,
Moțăie în Rai –
Zâmbind când aude
Strigătul dojenitor al Domnului.

 

 

 

Raluca Motoc

Teologie

Nu, șarpele nu a
Sedus-o pe Eva cu mărul.
Asta e pură
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,
Își face siesta în Paradis -
Zâmbind la auzul
Chemării pline de nemulțumire a lui Dumnezeu.

 

 

 

Mădălina Moț
Teologie

 

Nu, șarpele nu
A ademenit-o pe Eva să mănânce mărul.
Asta e doar
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Își face siesta în Rai,
Zâmbind la auzul
Chemărilor tânguitoare ale lui Dumnezeu

 

 


Lavinia-Mariana Moța

Teologie

 

Nu, nu șarpele
A sedus-o pe Eva cu un măr.
Totul e pură
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta e întunecatul maț.

Iar șarpele, între timp,
Își digeră masa în Rai—
Zâmbind la auzul
Veșnic nemulțumitei chemări a lui Dumnezeu.

 

 

 

Ana-Maria Muntean

Teologie

 

Nu, șarpele nu a
ademenit-o pe Eva cu ajutorul mărului.
Acestea sunt doar
fapte corupte.
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
E gaura neagră.
Între timp, șarpele
își degusta hrana în Paradis -
și zâmbește când aude
chemarea neliniștită a lui Dumnezeu.

 

 

 

Elena-Raluca Nebunoiu

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ademenit-o
Pe Eva cu mărul.
Totul este doar
O corupere a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp șarpele
Doarme după masă în Paradis
Zâmbind la auzul
Chemării plângărețe a lui Dumnezeu.

 

 

 

Cristina Neculai

Teologală

 

Nu, nu șarpele
A ademenit-o pe Eva cu un măr.
Asta e doar o
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a ingerat pe Adam.
Șarpele a ingerat-o pe Eva.
Acesta este întunecatul maț.

Iar șarpele, în astă vreme,
Îi mistuia moțăind undeva în Rai
Zâmbind la auzul
Strigătului dojenitor al lui Dumnezeu.

 

 

 

Andreea Niculae
Teologie

 

Nu, șarpele nu
A ademenit-o pe Eva cu mărul.
Aceasta este pur și simplu
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta-i mațul întunecos.

Șarpele, între timp,
Doarme-n Rai, mistuindu-și hrana –
Zâmbind la auzul
Chemării plângărețe a lui Dumnezeu.

 

 

 

Ioana Niță

Teologie

 

Nu, nu șarpele
A tentat-o pe Eva cu mărul.
Aceasta este doar
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat marul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele,
Își îneacă masa în somn în Rai –
Zâmbind la auzul
Reproșului nemulțumit al lui Dumnezeu.


 

 

« Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Next Page »