TED HUGHES

 

Theology

 

No, the serpent did not

Seduce Eve to the apple.

All that’s simply

Corruption of the facts.

 

 Adam ate the apple.

Eve ate Adam.

The serpent ate Eve.

This is the dark intestine.

 

The serpent, meanwhile,

Sleeps his meal off in Paradise –

Smiling to hear

God’s querulous calling.

 

 

 


Miana Andra Caraman

Teologie


Nu, șarpele nu

A sedus-o pe Eva cu mărul.

Toate astea-s doar

Denaturări ale faptelor.


Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Ăsta e întunericul interior.


Șarpele, între timp,

Își face siesta în Paradis –

Zâmbind la auzul

Chemării cârcotașe a lui Dumnezeu.


 

 

drd. Daniela-Mihaela Călinescu

Teologală

 

Nu, nu e cum că șarpele

A sedus pe Eva cu un măr.

Asta e pură

Denaturare a faptelor.

 

Adam a mâncat mărul.

Eva a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat pe Eva.

A acestuia-i întunecatul maț.

 

Iar șarpele, în astă vreme,

Îi mistuie moțăind undeva în Rai—

Zâmbind la auzul

Chemării dojenitoare a Lui.

 Alexandra-Aurelia (Gogonea) Cărămidă

Teologie

 

Nu, nu a fost șarpele

Cel care a ademenit-o pe Eva la măr.

Aceea este doar

Stâlcire a realității.

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acesta este mațul întunecat.

 

Șarpele între timp

Își face siesta în paradis

Zâmbind la auzul

Chemării neliniștite a Domnului.

 

 

 

Alina-Gabriela Chelu

Teologie

 

Nu, șarpele n-a sedus-o pe Eva

Cu mărul.

A fost pur și simplu

Corupția faptelor.

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acesta este intestinul întunecat.

Între timp șarpele,

Ia prânzul în afara Raiului,

Zâmbind la auzul

Comentariilor lui Dumnezeu.

 

 

 

Alina Roxana Chirilă

Teologie

Nu, șarpele n-a sedus-o

Pe Eva cu un măr.

Asta e pur și simplu

Denaturarea adevărului.

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Acesta este intestinul negru.


 Între timp, șarpele

Doarme în Paradis –

Zâmbind la auzul

Chemării tânguitoare a lui Dumnezeu.

 

 

 

Elena Cigareanu

Despre teologie

 

Nu, șarpele nu se poate

să o fi sedus pe Eva cu un măr.

Asta se numește simplu:

denaturare a realității.

 

Adam a mâncat mărul.

Eva l-a mâncat pe Adam.

Șarpele a mâncat-o pe Eva.

Cam așa stau lucrurile.

 

Dar, între timp, șarpele

încă își duce veacul prin Rai –

zâmbind la auzul

chemării dojenitoare a Domnului.

 

 


Alexandru Tiberiu Cîrțu

Teologie


 Nu, șarpele nu a
Ademenit-o pe Eva cu mărul.
Nu e decât
O distorsionare a adevărului.
 
Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Asta e realitatea crudă.
 
Între timp, șarpele
Își face siesta în Rai,
Rânjind la auzul
Neobositei chemări a Domnului.


 

 

Anamaria Comes

Teologie


Nu, șarpele n-a ademenit-o
pe Eva cu mărul.
Asta nu-i decât o denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta-i întunecatul intestin.

Șarpele, în răstimpul ăsta,
Își mistuie hrana în somn în Rai -
Și surâde la auzul
Chemării dojenitoare a lui Dumnezeu.

 

 


Raluca Conescu

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ademenit-o
Pe Eva la măr.
Asta nu e decât
O pervertire a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este mațul întunericului.

Între timp șarpele
Își doarme masa în Paradis -
Zâmbind când aude
Strigătele plângăcioase ale lui Dumnezeu.

 

 

 

Irina Gabriela Constantinescu

Teologie

 

Nu, șarpele nu a
Ademenit-o pe Eva cu mărul
Aceasta e doar
O interpretare a lucrurilor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
E deja în intestinul gros.

Între timp, șarpele
Doarme sătul în Paradis,
Zâmbind la auzul
Strigătului tulburat al lui Dumnezeu.

 

 

 

Nina Costandache

Teologie


Nu, șarpele
Nu a sedus-o pe Eva cu mărul.
Totul e simplu
Corupția faptelor.

Adam a mâncat mărul
Eva l-a mâncat pe Adam
Șarpele a mâncat-o pe Eva
Acesta este intestinul negru

Între timp, șarpele
Doarme în Paradis-
Zâmbind când aude
Chemarea tânguită a Domnului.

 

 


Raluca Daniela Costea
Teologie

 

Nu, nu șarpele
A ademenit-o pe Eva la măr
Toată povestea e doar
O denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul
Eva l-a mâncat pe Adam
Șarpele pe Eva
Acesta e întunecatul șir al faptelor.

Între timp, șarpele
Își face siesta în Rai
Zâmbind la auzul
Chemării nemulțumite a lui Dumnezeu.

 

 


Victorița Andreea Coteanu
Teologie


Nu, șarpele nu a ispitit-o
Pe Eva cu mărul.
Toate acestea sunt doar
Denaturarea faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a distrus pe Adam.
Șarpele a distrus-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Își petrece timpul în Paradis –
Zâmbind la auzul
Strigătului neliniștit al Domnului.

 

 


Gina Liliana Cotoarbă

Teologie

 

Nu, șarpele nu
A ademenit-o pe Eva.
Totul e doar
O deformare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta e intestinul întunecat.

Între timp, șarpele
Își duce veacul în paradis-
Zâmbind când aude
Chemarea mustrătoare a lui Dumnezeu.

 

 


Reliana Andra Crăciun

Teologie


Nu, șarpele nu a ispitit-o
Pe Eva cu mărul.
Toate acestea nu sunt decât
Distorsionări ale adevărului.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acestea sunt măruntaiele întunecate.

Între timp, șarpele
Își face digestia în Paradis –
Zâmbind la auzul
Chemării tânguite a lui Dumnezeu.


 

 

Oana Crăciunescu

Teologie

 

Nu, nu șarpele
A ademenit-o pe Eva sa mănânce mărul.
E vorba pur și simplu
De o proastă înțelegere a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este mecanismul întunecat.

Între timp, șarpele
Își pierde hrana în somn, în Paradis -
Chemarea plină de reproș a lui Dumnezeu
Îl face să zâmbească.


 

 

Alina Crângașu

Teologie

 

Nu șarpele a sedus-o pe Eva,
Ci Eva a mâncat mărul.
Pare atât de simplu
Șirul acesta de evenimente.

Adam a mâncat mărul,
Și Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este marele păcat.

Între timp, șarpele
Se odihnește în Paradis,
Zâmbind și așteptând
Strigătul tânguitor al lui Dumnezeu.

 

 

 

Elena-Alina (Cerchez) Crețu

Teologie


Nu, șarpele nu a sedus-o pe Eva
Cu un măr.
Totul e pur și simplu o
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta e intestinul întunecos.

Până una alta, șarpele
Își face siesta în Paradis –
Zâmbind la auzul
Lamentației lui Dumnezeu.


 

 

Roxana (Bocicai) Cristea

Teologie


Nu, șarpele
Nu a sedus pe Eva cu un măr.
Asta nu-i decât
O falsificare a lucrurilor.

Adam a mâncat mărul.
Eva a mâncat pe Adam.
Șsrpele a mâncat pe Eva.
Ale lui sunt măruntaiele întunecate.

Răstimp, șarpele,
Îi rumegă moțăind undeva în Paradis
Zâmbind la auzul
Chemării Lui plângărețe.

 

 


Silvia Culea

Teologie

 

Nu, șarpele nu
A ispitit-o pe Eva cu mărul.
Totul este
Denaturare a faptelor.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta este intestinul întunecat.

Șarpele, între timp,
Se odihnește în Paradis după masă –
Zâmbind la auzul
Lamentației lui Dumnezeu.

 Diana Culic

Teologie

 

Nu, șarpele nu
A sedus pe Eva să guste din măr.
Totul e doar o simplă
Denaturare a faptelor.
Adam a mâncat marul.
Eva a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat pe Eva
Asta-i interiorul întunecat.
Șarpele în acest timp
Se odihnește după ospăț în Rai
Zâmbește
Auzindu-l pe Dumnezeu strigând jalnic.

 

 


Laura-Cristina Curca

Teologie

 

Nu, nu e că șarpele
O seduse pe Eva cu măr
Totul e că doar
Denaturează faptele.

Adam îl mâncă pe măr
Eva îl mâncă pe Adam.
Șarpele mâncă pe Eva
Al lui e mațul cel rău.

Iar șarpele, între timp
Îl digera în somnul Raiului
Zâmbind la auzul
Domnului strigăt de lament.

 

 

 

Oana Cusai

Teologie

 

Nu, șarpele nu a ispitit-o pe Eva
Să muște din măr.
Asta e doar
Denaturare a realității.

Adam a mâncat mărul.
Eva l-a mâncat pe Adam.
Șarpele a mâncat-o pe Eva.
Acesta e labirintul întunecat.

Șarpele, între timp
Doarme după ce a mâncat în paradis -
Zâmbind să audă
Chemarea de lamentare a lui Dumnezeu.


 

 

« Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Next Page »